Informacija apie em?s nuomos mokest?

Versija spausdinimui

Biudeto ir finans? analiz?s skyrius primena, kad praneimai apie valstybin?s em?s nuomos mokest? fiziniams ir juridiniams asmenims siun?iami kiekvienais metais spalio m?nes?, tod?l mok?tojai, negav? praneim? arba juos prarad?, tur?t? susisiekti su atsakingu administracijos specialistu telefonu (8 428) 41 556 arba el. p. jane.judickiene@raseiniai.lt.
Atkreiptinas d?mesys, kad valstybin?s em?s nuomos mokest? reikia sumok?ti iki 2021 m. lapkri?io 15 d. U kiekvien? pradelst? mok?jimo dien? skai?iuojami delspinigiai (0,03 proc. nuo mok?tinos sumos u dien?).
Raseini? rajono savivaldyb?s administracija rekomenduoja valstybin?s em?s nuomos mokes?io mok?tojus naudotis savitarnos svetaine https://raseiniai-savitarna.algoritmas.lt. Tokiu b?du informacija jus pasieks grei?iau, taip pat bus tausojami gamtos itekliai. Kad prisijungtum?te prie svetain?s, j?s? mok?jimo praneime yra nurodytas pirminis slaptaodis XXXXXXXX. Jungdamiesi pirm? kart?, turite spausti nuorod? Registruotis.
Savitarnos svetain?je galite:
atsisakyti siun?iam? popierini? mok?jimo praneim?. Tam reikia mok?jimo duomen? laukelyje pakeisti siuntimo tip? (nesi?sti patu);
tiesiog internete peri?r?ti jums iraytus mok?jimo praneimus;
peri?r?ti mok?tojo kortel?: priskaitymus, ?mokas, pritaikytas lengvatas;
nurodyti ar pakeisti savo kontaktinius duomenis: telefono numer?, elektroninio pato adres?;
isi?sti praneim? valstybin?s em?s nuomos mokes?io administratoriui.
Informacij? apie valstybin?s em?s nuomos mokest? teikia Biudeto ir finans? analiz?s skyriaus vyresnioji specialist? Jan? Judickien? tel. (8 428)
41 556 arba el. p. jane.judickiene@
raseiniai.lt.

Komentarų nėra