Iniciatyva „Atverk duris vasarai“

Siųsti Versija spausdinimui

Aštuntus metus vykstanti iniciatyva „Atverk duris vasarai“, kurią organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kvietė mokyklas, bibliotekas, muziejus, kitas įstaigas vasarą atverti duris ir suteikti vaikams galimybę prasmingai leisti atostogas organizuojant edukacinius užsiėmimus, knygų skaitymo popietes ir kitas veiklas. Prie šios iniciatyvos prisijungė Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Kaulakių filialas. Buvo surengti penki užsiėmimai, juose dalyvavo VšĮ „Akademija gamtoje“ stovyklaujantys vaikai. Stovyklaujantys vaikai keitėsi, vieni dalyvavo vienuose užsiėmimuose, kiti – kituose.
Pirmas užsiėmimas – Skaitymo valanda vyko birželio 9 d. Vaikams buvo pristatytas šių metų skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“, užduotys, pagal kurias reikia skaityti knygeles norint įveikti iššūkį. Vaikai išsirinko knygeles, paskui prisėdo paskaityti.
Kitas edukacinis užsiėmimas birželio 19 d. pakvietė „Akademijos gamtoje“ stovyklaujančius vaikus į biblioteką. Kai kuriems tai buvo nauja pažintis su biblio­teka ir įvairiomis galimybėmis. Su dideliu susidomėjimu stovyklautojai klausėsi stovyklos vadovės Monikos skaitomos P. Mašioto pasakos „Kiškis vagilis“, paskui ją inscenizavo. Ne vienas norėjo vaidinti kiškį ar lapę, bet kai kam teko būti ir morkomis, kopūstais, bet niekas dėl to nenusiminė. Puikiai suvaidino ir be dekoracijų. Slėptis galima buvo po stalu, o daržą atstojo bibliotekos grindys. Vasarą galima jaustis laisvai ir nevaržomai. Su gera nuotaika atsisveikinome iki kito karto.
Birželio 22 d., prieš Joninių šventę, surengtas edukacinis užsiėmimas „Animacinių filmų magija“ pagal animatorės Jūratės Leikaitės kūrybą, tokia buvo trečioji iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ užsiėmimų tema. Stovyklautojai buvo supažindinti su animacinių filmukų kūrimu, žiūrėjo režisierės
J. Leikaitės sukurtą Joninėms skirtą filmuką „Paparčio žiedas“, jis sukėlė daug emocijų. Vaikai ne tik susipažino su animacija, bet ir su Joninių šventės tradicijomis. Vėliau patys tapo animatoriais ir ant popieriaus lapo piešė animacinio filmo herojus.
Liepos 18 d. bibliotekoje vyko edukacinis renginys „Mokomės pažinti“: paros laikas, Saulutės šeima – planetos. Su „Akademijos gamtoje“ stovyklautojais kalbėjomės apie paros laiką: kas jį sudaro, kuo skiriasi vienas laikas nuo kito, ką vaikai veikia kiekvienu paros laiku. Jie ne tik pasakojo, bet ir pavaizdavo apskritime, pavadintame Žeme, jį suskirstėme į esančius 4 paros laikus: rytą, dieną, vakarą ir naktį. Kiekviename paros laike vaikai nupiešė po detalę, ką kiekvienas tuo metu veikia arba kas vyksta tuo metu gamtoje. Nupiešę surado kitokios veiklos: skaitė knygeles, spalvino, piešė el. piešimo lentoje, susipažino su esančiais stalo žaidimais. Visiems užpildžius apskritimą savo veiklomis ir pastebėjimais, per televizorių žiūrėjome lietuviškos animacijos filmuką „Saulė ir Mėnulis“. Vėliau kalbėjomės apie Saulutės šeimą – planetas. Kiek jų sudaro Saulės sistemą, bandėme visas išvardinti, o žinioms papildyti žiūrėjome edukacinius animacinius filmukus „Lapė ir meškėnas“, kuriame jie keliauja po Saulės sistemą, apibūdindami kiekvieną planetą, ir „Saulės sistema“, kuriame vaikai sužinojo, kuo skiriasi viena planeta nuo kitos ir kiek ji nutolusi nuo saulės.
Rugpjūčio 25 d. buvo paskutinė stovyklos diena ir paskutinis užsiėmimas pagal inicia­tyvą „Atverk duris vasarai“. Bibliotekoje vyko Indrės Zaleckienės knygelės „Kaip sutramdyti žvėryną?“ garsinis skaitymas. Paskui aptarę knygelę vaikai iš plastilino lipdė knygos herojus. Vieniems puikiai pavyko, kitiems nelabai, bet visi išbandė plastilino magiją. Atsisveikinimui iš vaikų apvedžiotų ir iškirptų delniukų spalvotame popieriuje padarėme rankų saulę su vardais, palinkėjimais, padovanojome „Akademijos gamtoje“ darželio-mokyklos mokytojams ir atsisveikinome iki kitos vasaros.
Zita Gedminienė,
Kaulakių bibliotekos
vyresn. bibliotekininkė

Komentarų nėra