Ir vėl nuvilnijo „Rugsėjo aidas“

Siųsti Versija spausdinimui

Rugsėjo pirmoji – Mokslo ir žinių diena! Šioje dienoje telpa viskas – noras tobulėti, asmeninis augimas, būdingos tobulumo paieškos, smalsumas ir suvokimas, kad norėdamas neatsilikti nuo pasaulio turi nuolat žengti žingsnelį pirmyn. Džiaugiamės, kad tai supranta vyresnio amžiaus žmonės ir aktyviai dalyvauja visoje Lietuvoje įkurtų Trečiojo amžiaus universitetų (TAU) veiklose.
Jau tryliktą kartą Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba Mokslo ir žinių dienos proga organizavo tradicinį renginį „Rugsėjo aidas“. Rugsėjo 1-ąją į Viktoro Petkaus progimnaziją susirinko apie 200 TAU studentų ir mokytojų senjorų. Šventinis renginys prasidėjo Raseinių TAU himnu, jam žodžius parašė rajono mokytoja senjora Teresa Grinevičienė, muziką – kompozitorius Vladimiras Konstantinovas. Himną įdainavo Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras „Šatrija“, vadovaujamas Gražvydo Jegnoro.
Renginio dalyvius sveikino Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas, Tarybos nariai Ona Babonienė, Odeta Borkertienė, Andrius Bautronis. Sveikatos, noro mokytis linkėjo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Reda Kunickienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė, Raseinių TAU dekanas prof. Antanas Norkus, prodekanė Onutė Kazbarienė, mokytojai senjorai Vidutė ir Jonas Vaičaičiai. Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevičienė pakvietė į Raseinių TAU veiklas aktyviau įsijungti mokytojus senjorus, tapti ne tik universiteto dalyviais, bet ir lektoriais, mokytojais.
Visi džiaugėsi tokiu gausiu renginio dalyvių skaičiumi, jų noru mokytis, dalyvauti įvairiose veiklose, realizuoti savo gebėjimus. Jiems linkėta sutikti bendraminčių, rasti savo mėgstamos veiklos sritį ir sėkmingų, įdomių studijų
Visus džiugino ir šildė renginio vedėjos Sandros Maslauskienės prasmingi ir nuoširdūs žodžiai, Raseinių rajono savivaldybės dovanotos gėlės ir pilietinės iniciatyvos „Padovanok senjorui knygą“ dalyvių dovanotos knygos. Visiems, dovanojusiems ir taip sušildžiusiems šventės dalyvių sielas nauja knyga, nuoširdžiai dėkojame už gerumą ir pilietiškumą. Už pagalbą organizuojant renginį dėkojame Viktoro Petkaus progimnazijai ir rajono Kultūros centro kolektyvui.
Šventinį renginį vainikavo grupės „Žemaitukai“ koncertas. Kiekvienas šventės dalyvis jautėsi reikalingas keliaudamas namo su šypsena, gerais įspūdžiais ir viltingu nusiteikimu naujiems mokslo metams.
Nijolė Vežbavičienė,
Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

Komentarų nėra