I palapin?s ? sost?

Versija spausdinimui

Raseini? krato kraptotyrininkas

Politik? santykiai nenusp?jami kaip valiut? kursai. Dar ne taip seniai atrod?, kad Raseini? tarybos nari? Darbo partijos atstovo Romaldo Zubielosir Liberal? s?j?dio nario Dainiaus adauskio santykiai yra prasti, net konfliktiki. Pra?jusi? gegu?, svarstant UAB Raseini? ilumos tinkl? ataskait?, D. adauskis ios ?staigos atvilgiu buvo nusiteik?s labai kritikai, pabr??, kad s?skaitos u ildym? yra labai didel?s.
Savotikai ? toki? pastab? sureagavo Raseini? ilumos ?kio ataskait? gyr?s R.Zubiela, kuris D.adauskiui patar?: jei nesugebi gyventi daugiabutyje, gyvenk palapin?je. Tokia replika suk?l? politik? apmaud?, o tarybos nar? Ona Babonien? sak?, kad gal?t? pasistatyti ir savo palapin?.
Atrodo, D.adauskiui ? palapin? tikrai nereik?s kraustytis, nes, kaip inoma, jis neseniai buvo paskirtas Raseini? rajono meru. iame jo karjeros uolyje bene svarbiausia tapo R. Zubielos parama. Kai is politikas prie por? savai?i? gana netik?tai pareik?, kad su savo partijos kolegomis palieka valdan?i?j? daugum?, i karto atsirado gali-
myb? nuversti mer? Petr? Vebavi-?i?. Tai ir buvo padaryta bei atv?r? D.adauskiui keli? ? Raseini? rajono mero sost?.
D.adauskis ir R.Zubiela, atrodo, sur?k? taikos pypk?, prie tai ukas? karo kirv?, kuriuo buvo nukirsdintas P.Vebavi?ius.
Ar tai reikia, kad D.adauskis nebesidom?s situacija UAB Raseini? ilumos tinkluose? Interviu savaitra?iui Alio, Raseiniai naujasis meras teig?, jog b?tinai
dom?sis. Pai?r?sim, kaip bus i tikr?j?.

Komentarų nėra