Iš Raseinių Magdės gyveimo

[1]Kažkas Magdei pakuždėjo:
„Valymą valdžia pradėjo…“
Per kabinetus visus
Eina garsas šis baisus.


[2]Magdusėlė čiupo šluotą,
Dar pašluostę nenaudotą –
Ji padės apsivalyti,
Reikia valdžią palaikyti.


[3]Pastales visas iššluos
Ir parketą iššlifuos,
Nuvalys langų stiklus
Ir nublizgins akinius…

[4]
Magdė nusiminus grįžo,
Jai iš skausmo širdis plyšo:
Jos ketinimai geri
Liko vėl nesuprasti.