Iš Raseinių Magdusės gyvenimo

[1]Prakaitas Magdutę pila:
Tai nelaimė! Tai bėda!
Į avariją papuolė
Anūkėlis su drauge.

[2]Už mašiną sudaužytą
Reikia tūkstančius krapštyti.
Jei policija išgirs,
Tai ne tiek nuo jo nudirs.

[3]Krapšto Magdė piniginę,
Šiek tiek prideda kaimynė –
Iš bėdos išpirks anūką,
Didesnės jos kad nebūtų.

[4]Pinigėlius atidavus,
Magdė stvėrės už galvos:
Koks anūkas, koks sūnelis –
Ji negimdė niekados.