Iš Raseinių Magdusės gyvenimo

[1]Pagaliau pavasarėlis
Jau vaduojas iš žiemos.
Magdę slegia rūpestėlis:
Kur ką sės? Kiek tai kainuos?


[2]Sėklom parduotuvės lūžta:
Ta – gera, o ta – puiki,
Šitas išvedė norvegai,
O ta Afrikoj dosni…


[3]„Aš lietuviškų norėčiau, –
prašo Magdė atsargiai. –
Na, tokių, prie ko pripratę
Mūsų skrandžiai ir pilvai.“

[4]Atsipeikėk, Magdusėle,
Kuriam amžiuj gyveni?
GMO ir chemikalai
Net sveikatai būtini.