Iš Raseinių Magdūsės gyvenimo

[1]

Pardavėja Magdei guodžias:
„Bepinigis liko sodžius.
Prekių štai kokie kalnai,
Kurių neperka visai.


[2]

Antai miltai sukirmijo,
Dešros jau apipelijo,
Net konservai išsipūtę
Tarsi varlės rugiapjūtėj.“

[3]Magdė pardavėją moko:
„O tu gandą sugalvoki
Apie prekių pabrangimą
Arba jų nebebuvimą.“[4]Kitąryt Magdusė žiūri –
Cukraus namuose neturi.
Parsineš iš parduotuvės.
Bet jai sako: „Nebeturim…“