Isterija d?l patriotizmo

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Garsiesiems tremtini? ir politini? kalini? samb?riams Ariogaloje, regis, ikilo rimta gr?sm?, nes ? patriotinius renginius Lietuvoje imta i?r?ti labai ?tariai, netgi isterikai.Toki? reakcij? ne per seniausiai pademonstravo ne bet kas, bet Vyriausyb?. Ji labai kritikai ?vertino ir net pasmerk? al?inink? rajone vykusi? tautikai angauoto jaunimo stovykl?.
Jei tie jaunuoliai, pavyzdiui, b?t? dainav? ne lietuvikas, bet anglikas dainas, jie valdikoms institucijoms neb?t? ukliuv?. O jei dar visi tarpusavyje b?t? bendrav? tik anglikai, tai i Andriaus Kubiliaus vadovaujamos Vyriausyb?s garantuotai b?t? sulauk? tik pagyr?.Ieit?, kad demonstruoti lietuvikum? Lietuvoje nepatartina. Tai primena tuos laikus, kai buvo pageidaujama, kad ?vairiuose renginiuose skamb?t? kuo daugiau rusik? dain?.
Kaip mon?s sako, seniau rusenome, o dabar angl?jame.
Suprantama, kad su galimais nacionalizmo baubais susietos baim?s Lietuvos oficialiosioms strukt?roms ?var? Norvegijos maniakas. Ta?iau akivaizdu, kad Lietuvos pareig?n? reakcija visikai neadekvati.
Toks valstyb?s poi?ris ma? maiausiai netoliaregikas. Atstumdama tautikai angauotas organizacijas ir nuo j? vieai atsiribodama, valdia, ko gero, mano, kad ji itaip ne tik isprendia problem?, bet ir pasaulio akyse tampa modernesn? ir demokratikesn?. Ta?iau i tikr?j? ji tuo tik demonstruoja savo trumparegikum? ir skatina nacionalistines j?gas sl?ptis giliau ? pogrind?.
Ir dar viena svarbi aplinkyb?: usipuldama patriotin?s organizacijos stovykl?, Vyriausyb? tarsi atsisako iniciatyvos palaikyti Vilnijos krate spar?iai nykstan?ius lietuvyb?s daigus.
Tokia keista pozicija gali tur?ti nemaloni? pasekmi?. Spaudoje jau buvo aprayti keli atvejai, kai vieoje vietoje buvo sumuti patriotines pai?ras propaguojantys jaunuoliai. Jie buvo ivadinti faistais. Visikai taip, kaip sovietme?iu.

Komentarų nėra