Itieskime pagalbos rank?

Versija spausdinimui

Kasmet iluvos gimnazijoje vykdoma socialin? pilietin? akcija Itieskime pagalbos rank?. iemet ji skirta Maisto bankui ir gyv?n? prieglaudai Binada paremti. Socialin? pilietin? veikla tai sud?tin? gimnazijoje ?gyvendinamos bendruomen?s stiprinimo programos dalis, ugdanti pilietin? ir socialin? kompetencijas, kurios formuoja bei stiprina mokini? socialinius ?g?dius, pl?toja dvasines asmens savybes, vertybines nuostatas, b?tinas s?kmingai socialinei integracijai.
Lapkri?io ir gruodio m?nesiais gimnazijos bendruomen?s nariai buvo kvie?iami aukoti ?vairi? maisto produkt? Maisto bankui ir skirti pinigin? param? beglobiams gyv?nams. Diugu, kad prie akcijos prisijung? visa gimnazijos bendruomen?, jos artimieji ir jau prie didi?sias met? ventes iluvos gimnazijos atstovai apsilank? Maisto banko ?staigoje, ten buvo nuveta ilgo galiojimo maisto gamini? ir produkt?. iauli? prieglaudai Binada u suaukotas pinigines l?as (i viso 715 Eur) buvo nupirkta gyv?nams reikalingo maisto, kraiko, gult? ir kit? reikmen? j? priei?rai. Mokinius pasitikusi gyv?n? prieglaudos savinink? Adel? papasakojo apie gyv?n? glob?, j? pri?mim?, kasdienin? priei?r?, maitinim? ir vediojim?.
Pilietikumas tai neabejingumas kito mogaus r?pes?iams ir skausmui. Jo neimokstame patys savaime. Pilietin? jautrum? kit? vargams reikia ugdyti(-s). i paramos socialin? pilietin? akcija moko dalintis ir r?pintis kitais nesiekiant asmenin?s naudos. Tad labai diugu, kad iluvos gimnazijos bendruomen? yra pilietika ir neabejinga. Labai smagu daryti gerus darbus, dar smagiau daryti juos visiems kartu. A?i? prisid?jusiems prie ios akcijos!

Organizatoriai

Komentarų nėra