Istorin? vasaros palyd?tuvi? vent? Butkik?je

Versija spausdinimui

Tradicikai paskutin? vasaros etadien? Butkik?s kaimo bendruomen? sureng? Vasaros palyd?tuvi? vent?. Tai jau 22-oji m?s? bendruomen?s rengiama vent?. iemet ji vyko ?gyvendinant Valstyb?s paramos projekt?. L?as iai ventei skyr? em?s ?kio ministerija.
auniosios bendruomen?s moterys ?sp?dingai papuo? aikt?, buvo padaryta net Gedimino pilis. Istorikas Andrius Bautronis visiems papasakojo apie Gedimino laikus, kokie tai laikai ir kokia j? svarba Lietuvai. Vyko amatinink? mug?, vaik? pieini? konkursas istorine tema Link?jimai Vilniui ir Gediminui, senovini? fotografij? paroda.
Daug diugesio suteik? nuotaikingas grup?s Karaliai koncertas. Sveikinome graiausios sodybos eimininkus Lin? ir Jon? ?aplinskus. Dovan?les ?teik?me b?simiems pirmok?liams ir naujagimi? susilaukusiems t?veliams. Pasistiprin? so?iais pietumis dalyvavome senovin?se sporto varybose vyko kalad?s metimas, vaikai b?go maiuose, moterys m?t? bat? ir kt. Vyko linksmi pakalb?jimai, pabendravimai. Grojant puikiems muzikantams Giedriui ir Antanui okome ir linksminom?s iki v?laus vakaro.
A?i? visiems prisid?jusiems prie ios vent?s surengimo ir taip gausiai susirinkusiems ? vent?.
Linas Bielskis, bendruomen?s pirmininkas

Komentarų nėra