Istorinis įvykis įamžintas kaiminystėje, Radviliškio rajone

Siųsti Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVIČIUS

Radviliškio rajono Mėnaičių kaimas iki 2010 m. lapkričio 23 dienos buvo žinomas gal daugiau tik šio krašto žmonėms. O nuo šiol is kaimas Aukštaitijos lygumose bus žinomas ir visai Lietuvai. Čia atidengtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949m. vasario 16-osios Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimui skirtas memorialas. Jį atidengė šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Memorialą sudaro atstatytas Lietuvos partizanų vyriausiosios vadavietės bunkeris, virš jo esanti klėtis ir šalia bunkerio pastatytas skulptoriaus Jono Jagėlos sukurtas paminklas, kuriame įamžinti visų aštuonių deklaraciją pasirašusių partizanų vardai: Jono ŽemaičioVytauto, Adolfo Ramanausko-Vanago, Leonardo Grigonio-Užpalio, Juozo Šibailos-Merainio, Vytauto Gužo-Kardo, Aleksandro Grybino Fausto, Petro Bartkaus-Žadgailos, Broniaus Liesio-Nakties.

Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, europarlamentaras Vytautas Landsbergis, krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bertulis, daug garbingų svečių, Seimo narių, Latvijos partizaninio judėjimo atstovų. Lietuvos prezidentė prie paminklo pasakė, kad tai geriausia pilietiškumo ir patriotizmo mokykla ne tik jaunimui, bet ir mums visiems. LLKS prezidiumo pirmininkas, dim. pulkininkas Jonas Čeponis akcentavo, jog partizanų kovas už Lietuvos laisvę reikėjo įamžinti jau seniai. Memorialo atidengimas buvo palydėtas trimis Lietuvos kariuomenės karių šūvių salvėmis ir tylos minute.
Po oficialių pasisakymų prezidentė Dalia Grybauskaitė perkirpo simbolinę juostą į klėtelę, kuri buvo atstatyta virš bunkerio. Bunkeris iš viršaus uždengtas stiklu, jame dabar eksponuojami rasti partizanų daiktai (pasipriešinimo sovietams laikais bunkeris buvo pastatytas Stanislovo Mikniaus sodyboje).
Istorija mena, kad Lietuva ginklupriešintis sovietinei okupacijai pradėjo 1944 m., ir ši kova tęsėsi iki 1953 m., kai buvo sunaikintos organizuotos Lietuvos partizanų struktūros. Seimas, įvertindamas 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos reikšmę Lietuvos valstybės tęstinumui, 1999 m. priėmė įstatymą, kuris ir nustatė šio dokumento statusą Lietuvos teisės sistemoje.Memorialo atidengimo ceremonijoje matėsi ir Raseinių krašto žmonių. Dalyvavo mūsų rajono šauliai, Raseinių savivaldybės tarybos nariai Dainius Šadauskis, Antanas  Vizbaras, buvę partizaninio judėjimo dalyviai, žuvusių partizanų artimieji. Mėnaičių kaimas Radviliškio rajone nuo šiol bus žinomas ir Raseinių krašto žmonėms.

Komentarų nėra