Jaunieji dailininkai konkurso Didysis Grand Pas nugal?tojai

Versija spausdinimui

Raseini? meno mokyklos mokiniai danai dalyvauja ?vairiuose konkursuose ir projektuose. Mano, kaip dail?s mokytojos, tikslas mokinius supaindinti su ?vairia k?ryba, r?pintis, kad jie pl?st? akirat?, gal?t? ?sivertinti savo gabumus, pasilyginti su kitais. Pagal galimybes vykstame ? kitus rajonus arba dalyvaujame konkursuose nuotoliu si?sdami k?rybinius darbus, paskui aptariame m?s? tr?kumus, siekiamybes ir tobulinimosi galimybes. Kadangi esame meno mokyklos bendruomen?, stengiam?s dalyvauti vieni kit? organizuojamuose ne tik dail?s renginiuose, bet ir koncertuose, koleg? vykdomose edukacijose ir kt.
? kart? su jaunaisiais dailininkais studijavome okio judesi? ?vairov?, melodijas ir ritmus dail?je ir dalyvavome tarptautiniame jaun?j? dailinink? ,,Didysis Grand Pas (,,Didysis okis) konkurse, kur? organizavo Kauno dail?s gimnazija. Konkursas vyko keliais etapais, ? pirm?j? elektroniniu patu nusiunt?me 8 mokini? pieinius. 3 mokini? darbai pateko ? antr?j? etap? ir komisijai pateik?me originalius vaik? pieinius. Mokini? darbai ?vertinti labai gerai: Elena Baltruaityt? (16 m.) tapo laureate, Kajus Mordasas (13 m.) ir August? Ragalskyt? (16 m.) skirtingose amiaus grup?se u?m? antr?sias vietas.
Sausio 14 dien? mokiniai buvo pakviesti ? Kauno Miko Petrausko scenos men? mokykl? dalyvauti ikilmingoje apdovanojim? ceremonijoje.
D?koju savo mokiniams u iniciatyvum?, nebl?stant? nor? kurti, bedradarbiauti. Taip pat esu d?kinga t?veliams u tai, kad mokinius nuve? ? rengin?, u palaikym? ir skatinim? meno srityje.

Gina Kozikien?,
Raseini? meno mokyklos dail?s mokytoja

Komentarų nėra