Jaunieji menininkai sprend? ekologines problemas

Versija spausdinimui

Tarptautin? aeronautikos federacija (FAI) pieini? konkurs? organizuoja nuo 1986 met?. Nacionalin? tur? m?s? alyje jau nebe pirmus metus bendradarbiaudamas su Lietuvos aeroklubu rengia Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras. i? met? tema Oro sportas ir aplinkosauga.
Nacionaliniam turui buvo pateikti 538 pieiniai. Darbus vertino meno ir aviacijos pasaulio atstovai.
Vertinimo komisijos sprendimu trijose amiaus grup?se buvo irinkti 30 konkurso laureat? ir 10 dalyvi?, kuri? pieiniai puikuosis parodoje.
Raseini? rajono kult?ros centro dail?s studijos vaikai dalyvavo iame konkurse. S?km? nusiypsojo Med?jai Vaitkevi?i?tei (laureat?) ir Agniekai Auktakytei (parodos dalyv?). J? pieiniai pateko ? geriausi? darb? parod?. ios mokin?s apdovanotos diplomais ir konkurso organizatori? dovanomis.
Sveikiname tarptautinio konkurso laureates!
Dalia Rapalyt?, Raseini? rajono kult?ros centro dail?s studijos vadov?

1 Komentaras

  1. hAevFCpYM

    2023-04-22 02:50

    OGFidkyNh