Jaun?j? matematik? olimpiada v?l Raseiniuose

Versija spausdinimui

Lapkri?io 17 dien? Prezidento Jono emai?io gimnazijoje rinkosi matematik? m?gstantys jaunuoliai. Po trej? met? pertraukos vyko tradicin? Raseini? krato jaun?j? matematik? olimpiada prof. Jono Kubiliaus taurei laim?ti. i? met? olimpiada jau dvideimt pirmoji. J? organizavo gimnazijos matematikos mokytojos kartu su VU Matematikos ir informatikos fakulteto d?stytojais. Uduotis suk?r? nepailstantis VU docentas Romualdas Kauba. Olimpiados dalyvi? darbus vertino VU docentas dr. Aivaras Novikas ir tarptautini? matematikos bei informatikos olimpiad? prizininkas VU studentas Aleksandras Melnik. Su gimnazijos abiturientais ir olimpiados dalyviais bendravo ir jiems paskait? skait? VU docentas Antanas Apynis.
iemet olimpiadoje dalyvavo Kaiiadori? Algirdo Brazausko, K?daini? viesiosios, iauli? Juliaus Janonio, Raseini? r. Vidukl?s Simono Stanevi?iaus, Prezidento Jono emai?io gimnazij? ir Raseini? r. Girkalnio pagrindin?s mokyklos jaun?j? matematik? komandos. Pereinamoji prof. J. Kubiliaus taur? neliko Raseiniuose. J? laim?jo iauli? Juliaus Janonio gimnazijos matematikai. Prezidento Jono emai?io gimnazija taip pat neliko be apdovanojim?. I klasi? komanda buvo antra, o kartu su antrokais bendroje ?skaitoje tre?ia. Visi olimpiados dalyviai buvo apdovanoti gimnazijos atminimo dovan?l?mis.
Matematikos mokytojos u pagalb? organizuojant Raseini? krato jaun?j? matematik? olimpiad? d?koja Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos vietimo ir sporto skyriaus ved?jai Modestai Lukoevi?ienei bei vyriausiajai specialistei Linai Stulgienei, Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnybos direktorei Redai Kunickienei bei metodininkei Saulei Sitavi?ienei, gimnazijos direktoriui Linui Dargevi?iui bei gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Renatai Ulvidienei, u vaies Linai Kuzmarskienei ir jos kolektyvui.
Tikim?s, kad i grai tradicija bus t?siama.

Angel? Daktarien?,
Prezidento Jono emai?io gimnazijos
matematikos mokytoja

Komentarų nėra