Jonin?s Girkalnyje

[1]Birželio 23 d. Girkalnyje vyko vasaros saul?gr?žos – Jonini? švent?. Joje dalyvavo ir savo pasirodymus dovanojo Raseini? rajono kult?ros centro m?g?j? meno kolektyvai – Girkalnio kapela ,,Gojus“, Ariogalos kapela ,,Šaltin?lis“ ir tautini? šoki? kolektyvas ,,Sutartinis“, gyvo garso grup? ,,Bandom“. Švent?je Girkalnio seni?nijos seni?n? Justina Šaulien? sveikino susirinkusiuosius ir ?žuolo vainikais puoš? renginyje dalyvavusius Janinas ir Jonus. Renginio dalyvius taip pat sveikino Raseini? rajono savivaldyb?s meras Andrius Bautronis.
D?kojame renginio organizatoriams ir dalyviams, ypa? renginio ved?jai Raseini? rajono kult?ros centro kult?rini? rengini? organizatorei Rasai Sadauskienei, kult?rini? rengini? organizatoriui Girkalnyje Art?rui Mauriui, Raseini? rajono kult?ros centro m?g?j? meno kolektyvams, Girkalnio seni?nijos seni?nei ir komandai.
Nors dar n?ra žinoma, ar Girkalnyje Jonini? nakt? buvo rastas papar?io žiedas, suteikiantis aiškiaregyst?s gali?, ta?iau švent? buvo puiki!
Girkalnio kaim? bendruomen?s informacija