K V I E T I M A S: deklaravimo naujov?s

Versija spausdinimui

Kvie?iame dalyvauti em?s ?kio ministerijos organizuojamuose nuotoliniuose informaciniuose seminaruose 2023 m. em?s ?kio naudmen? deklaravimas.

Seminaruose bus pristatytos naujosios em?s ?kio naudmen? deklaravimo taisykl?s, geros agrarin?s ir aplinkosaugos b?kl?s (GAAB) bei em?s ?kio veiklos valdymo reikalavimai, em?s ?kio naudmen? bei kit? plot? ir ?kini? gyv?n? paraikos ir tiesiogini? imok? administravimo bei kontrol?s taisykl?s, tiesiogini? imok? bei paramos priemoni? administravimo, patikr? atlikimo aktualijos.
Seminaruose taip pat bus aptartos Lietuvos kaimo pl?tros 20142020 m. programos (KPP) priemon?s, kuri? paramos paraikos teikiamos kartu su em?s ?kio naudmen? deklaracijomis.

Seminarai vyks nuotoliniu b?du, naudojant bendravimo programin? ?rank? Microsoft Teams. Prisijungimus prie seminar? rasite em?s ?kio ministerijos Naujien? skiltyje (www.zum.lrv.lt.). Renginio trukm? 2,5 val.

Seminaro data ir laikas: kovo 14 d. (antradienis), 1012.30 val.

Spustel?kite ?ia nor?dami prisijungti prie susitikimo.

Komentarų nėra