K? gali, isiaugink pats!

Versija spausdinimui

Kai pavasario lietutis barbena ? lang?, darininko irdel? plaka vis stipriau. Tuoj prasid?s didysis darbymetis. Ir kad lengvesnis jis b?t?, vieni mintyse, kiti, stropesni, popieriuje surikiuoja eimos daro lysveles, o ?kininkai laukus, kur ir kokia darov? augs. Greta ir r?pestis, koki? darovi? s?kl?, koki? veisl? pirkti, norima, kad ji b?t? derlingesn?, vertingesn?, gal ?domesn?, o ir pigesn?

Tod?l mes privalome teikti kuo daugiau informacijos Jums. Reikia visk? pasakyti apie veisl? ankstyva ji ar v?lyva, laukui ar iltnamiui tinka, atspari ligoms ar ne, o gal turi koki? nors augimo ypatum?. Norime, kad darininkai, perskait? ? laikra?io pried?, susiorientuot? m?s? darovi? veisli? gausyb?je, suinot? naujoves. Pasinaudojus juo, nereik?s gaiti daug laiko parduotuv?je. is priedas pad?s sutaupyti ir pinig?, nes nepirksite nereikaling? s?kl?. Tai tokie m?s? tikslai!

O isirinkti bus i ko. M?s? parduotuv?s lentynose galite rasti apie 350 pavadinim? darovi?, prieskonini? augal? ir g?li? s?kl? pakeli?. Ipl?stas, gausus naujov?mis UAB S?KLUVA asortimentas su labai vertinga Profi serija. Joje sufasuotos geriausi? Vakar? Europos firm? s?klos. Nauja ios firmos serija Sodius skirta maiesiems ?kininkams – darininkams. Ir oland? BEJO ZADEN s?klos j? firmin?je pakuot?je. Jos auk?iausio paruoimo lygio kalibruotos, drauotos, beicuotos.

Gal?sime rinktis ir firmos NOJAUS S?KLOS asortiment?. Jis ypa? turtingas g?l?mis. Tikim?s, kad ios s?klos pas mus bus pigesn?s nei prekybos centruose. Tiesa, ?ia fasuojam? s?kl? kiekiai danokai maesni nei m?s? ?mon?je ?prasta. Bet yra ir darinink?, turin?i? vos vien? ar kit? lysvel?, jiems toki? ir maesni? s?kl? kieki? pakaks.

M?s? prek?s vienos pigiausi? alyje. Antai, daugumos s?kl? paket?li? kainos 1,20 1,40 Lt. Gali kilti klausimas, i kur tokios galimyb?s taip prekiauti? Ogi mes su usienio firmomis Olandijoje, Pranc?zijoje, Vokietijoje, Lenkijoje palaikome tiesioginius ryius. O dar, ?vertinant konkurencijos s?lygas, reikia neprarasti pirk?jo, reikia gyventi ne vien ia diena

Mes inome, kad nei paket?lio grois, nei nedidel? kaina netrauks pirk?jo tiek, kiek gera veisl?, gera s?klos kokyb?. Mes suprantame, jog ir vienas paket?lis prastos veisl?s gali sugadinti ne vien darininko nuotaik?, bet ir m?s? reputacij?. Tod?l m?s? bendravimo nuostata tokia kuo didesnis d?mesys pirk?jui!

Mes norime tik?ti, kad ant j?s? stalo bus gausu darovi?. Tik daugiau toki?, kurios palaiko vilt? ir optimizm?! Daugiau toki?, kurias dabar, stebindami pasaul?, veame i svetim? krat?. O juk galime savomis rankomis, savoje em?je

Ir m?s? palink?jimas visiems darininkams ?met sulaukti ankstyvo ir ilto pavasario. O vasar?l? kada reikia, kad saulut? viest?, kada reikia, kad lietutis lyt?. Dar kad piktol?s neaugt?, o sprag?s ir baltukai nuskrist? ? kitai partijai priklausan?io kaimyno dar?… O Jums ruden?ly belikt? tik gaus? derli?, iaugint? i m?s? s?kl?, ? aruod? sutempti

Komentarų nėra