Kad agurkai der?t? anks?iau…

Versija spausdinimui

Agurkai ilumam?g? darov?. Tinkamiausia jiems augti temperat?ra 24-28C dien? ir 17-18C nakt?, taigi ret? vasar? pasitaiko iai darovei palankios s?lygos. Tod?l agurkams reikia parinkti il?iausi?, apsaugot? bent nuo iaur?s v?j? daro kampel?. Ir agropl?vel? ant agurk? lysv?s pagreitina sudygim?, o gleni daigeliai lengviau iken?ia v?sias naktis.

Daniausias darinink? r?pestis b?na, kai ir laiku pas?ta agurk? s?kla d?l gamtos negand? neidygsta, sup?va. Kaip min?jom, juk dirvos, o ne oro temperat?ra jai dygti turi b?ti 13-15C, bet ir alyvoms ydint dar visko pasitaiko. K? daryti?

Taigi gal vert?t? prisiminti priekario garsi? K?daini? ir Trak? agurk? augintoj? patirt?. Jie vis? antr? pus? gegu?s kas penket? dieneli? 3-4 kartus toje pa?ioje lysvel?je agurkus pakartotinai s?davo. Viena s?ja gal supus, kita nuals, bet kakuri tai liks. O jeigu ir visos sudygs, suve?s, tai ne taip sunku juos iretinti. Vien? ar kit? paket?l? s?kl? sunaudosime daugiau, ta?iau keliomis savait?mis ankstyvesnis derlius pradiugins eim?.

iltnamiuose, o ir lauke ankstyviausio derliaus sulauksime augindami savidulkius trumpavaisius hibridus, kuri? iedams apdulkinti nereikia bi?i?. Tiesa, s?kla j? kiek brangoka, tod?l vienas ar kitas taupesnis darininkas jos neperka. Betgi ie agurkai ne tokie reikl?s viesai ir ilumai, jie udera keliomis savait?mis anks?iau, ir jau pirmas agurk?lis apmoka t? s?klyt?s kain?.

Komentarų nėra