Kadrų valymo savivaldybėje – nebus

Siųsti Versija spausdinimui

Arūnas DAMBRAUSKAS

Taip interviu savaitraščiui „Alio, Raseiniai“ tvirtino Algirdas Gricius, kuris praėjusią savaitę tapo Raseinių rajono savivaldybės administracijos laikinuoju direktoriumi.

– Ar jums buvo netikėti administracijoje įvykę pasikeitimai, dėl kurių tapote administracijos direktoriaus pareigas laikinai einančiu asmeniu?

– Atvirai kalbant, šnekų apie galimus pasikeitimus visi girdėjo ir savivaldybėje, ir net mieste. Buvo svarstomi net tam tikri konkretūs planai, tačiau, manau, nedaug kas žinojo, kokios permainos konkrečiai įvyks ir koks bus jų mastas, nes informacija ateidavo iš skirtingų šaltinių, ir jos turinys būdavo pakankamai skirtingas ar net prieštaringas. Tačiau šiaip ar taip, negaliu sakyti, kad pasikeitimai man buvo netikėti, juolab, kad dalyvauju ir politikoje – esu partijos Tvarka ir teisingumas narys.

– Ar gerai sutardavote su savo dabar jau buvusiu viršininku D.Baltrušaičiu?

– Esu dirbęs jau trijų administracijos direktorių pavaduotoju ir visada stengdavausi, kad santykiai su vadovu būtu kuo konstruktyvesni, leidžiantys produktyviai ir sklandžiai dirbti. Taip stengiausi dirbti ir tuomet, kai mano vadovas buvo D.Baltrušaitis.

– Ar galėtumėte pasakyti savo nuomonę apie D.Baltrušaičio darbo kokybę?

– Manau, kad vertinti buvusio viršininko darbą man būtų neetiška, todėl nuo vertinimų susilaikysiu. Nenorėčiau vertinti nei vieno iš savo buvusių direktorių darbo, nes kiekvienas jų turėjo savitą vadybinį stilių, ir tai yra visiškai suprantama.

– Papasakokite apie savo profesinį pasirengimą?

– Esu baigęs istorijos mokslus, politologiją. Vidurinėje mokykloje esu dėstęs ir ekonomiką. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigose jau dirbu beveik aštuoneri metai. Neslėpsiu, iš pradžių buvo nelengva: reikėjo suvokti ir įsisavinti darbo savivaldybėje ypatumus, įvaldyti teisinę bazę. Tas etapas jau seniai praėjo, tad dabar turiu pakankamai patirties ir įgūdžių, kad galėčiau kokybiškai atlikti man pavestas pareigas. Be to, esu pagilinęs savo išsilavinimą – Šiaulių universitete studijavau viešąjį administravimą.

– Ar pasikeitus vadovams, administracijoje neprasidės tai, kas vadinama kadrų valymu?

– Galiu pasakyti labai atsakingai: mano iniciatyva jokių kadrų valymo tikrai nebus. Manau, tikrai turėsime visas galimybes dirbti konstruktyviai, neblaškomi politinių skersvėjų. Aš visada pabrėžiu, kad savivaldybės darbuotojai turi būti vertinami nepagal pagal partinę priklausomybę, bet pagal profesinę kompetenciją. Galiu pasakyti, kad šiuo metu savivaldybėje yra tam tikras aukštos klasės specialistų trūkumas, nes pradėta vykdyti daug Europos Sąjungos finansuojamų projektų, kurių įgyvendinimas reikalauja iki šiol mažai naudotos patirties. Kartais savivaldybei net tenka samdytis specialistus iš kitų institucijų, kad jie padėtų tuos projektus administruoti. Aš, kaip administracijos specialistas, ketinu kreiptis į rajono tarybą, kad būtų priimtas sprendimas kai kuriuose skyriuose įdarbinti naujų specialistų. Tokių specialistų reikia architektūros skyriuje. Labai reikia specialisto statinių priežiūrai. Kaip žinoma, Raseinių rajone neseniai įvyko nelaimė, kai apleistame pastate ieškodamas metalo žuvo berniukas. Statybas ir statinius kuruojantį skyrių reikėtų stiprinti ir dar dėl vienos labai svarbios priežasties. Nuo šių metų spalio 1 dienos pasikeitė Statybų įstatymas. Po apskričių reorganizavimo daug papildomų funkcijų atiteko savivaldybėms, darbų apimtys gerokai padidėjo, tačiau jų atlikimio terminai liko tie patys.

– Ar naujos pareigos labai pakeis jūsų darbotvarkę?

– Visada vadovaujuosi principu, kad administracijos direktorius ir jo pavadaduotojas didžiąją darbo dienos dalį privalo praleisti savo kabinete, nes tai yra iš esmės kabinetinis darbas. Nuolat ateina įvairius projektus ir darbus derinantys žmonės, todėl jie turi būti užtikrinti, kad neras kabineto užrakinto. Manau, kad mano darbotvarkė labai nesikeis, nes, savaime suprantama, esu ir buvau administracijos veiklos epicentre. Galiu pasakyti, kad į darbą atvykstu septintą valandą ryto ir taip stengiuosi tinkamai pasirengti laukiantiems darbams. Mėgstu darbus iš anksto susiplanuoti, tačiau, deja, kartais planai žlunga dėl netikėtai atsiradusių aplinkybių: atvyksta kokios nors delagacijos, svečiai, išlyla netikėtos problemos. Nieko nepadarysi, tokia, manau, yra darbo savivaldybėje specifika.

– Kaip vertinate neoficialiai nuolat išsakoma prielaidą, kad D.Baltrušaitis buvo pašalintas todėl, kad kažkam reikėjo „pasišildyti rankas“ įgyvendinant gausiai finansuojamus vandentvarkos projektus?

– Man atrodo, kad keičiant D.Baltrušaitį įtakos turėjo tam tikros asmeninės žmonių savybės, kažkokie nesutarimai ir pan. O kalbant dėl galimas įtakas vykdant vandentvarkos projektus, norėčiau pabrėžti, kad iš ES fondų finansuojami konkursai ir pats projektų vykdymas yra kruopščiai kontroliuojamas savivaldai nepriklausančių institucijų, viskas vykdoma pagal bendrąsias, visiems privalomas sąlygas. Tai yra procesų skaidrumo garantas. Vandentvarkos projektai kuruojami Aplinkos projektų valdymo agentūros, kuri turi veiksmingą kontrolės metodiką. Tikrai nedrįsčiau teigti, kad esant tokiai sistemai, kokie nors savivaldos atstovai projektų vykdymui galėtų daryti kažkokią savanaudišką įtaką. Lobistiniai metodai gal ir veikia, tačiau aš tokio veikimo Raseinių rajono savivaldybėje nematau.

– Kokiems darbams artimiausiomis savaitėmis ketinate skirti daugiausiai dėmesio?

– Dalyvavau biudžeto sudaryme, todėl žinau, kokios yra finansinės galimybės planuoti miestui svarbius darbus. Tų darbų labai daug, nenorėčiau išskirti kokios nors srities. Neretai susitinku su gyventojais, seniūnijų atstovais ir puikiai žinau, kad svarbūs darbai laukia kiekviename kvartale ir kiekvienoje gatvėje. Tačiau matant bendrą Raseinių rajono problemų „žemėlapį“, galima spręsti, kurios problemos yra svarbesnės, liečiančios didesnę dalį gyventojų, o kurios ne tokios svarbios. Manau, kad Raseinių mieste labai svarbu gerinti gatvių būklę, poilsiui skirtas erdves. Daug darbų reikia nuveikti Vyturių ir Kalnų kvartaluose, Laukų, Ateities gatvėse. Įstatyme parašyta, kad savivaldybė turi užtikrinti infrastrukturos įrengimą – vandentiekį, nuotekų sistemą, gatves, apšvietimą. Tačiau situacija minėtuose kvartaluose yra liūdna – nėra privažiavimų ir apskritai gerovės lygis, galima sakyti, nulinis. Minėtuose rajonuose rengiamasi vykdyti ES finansuojamus vandentvarkos plėtros projektus. Vyturių kvartale per kelis ateinančius metus vyks darbai Žvyryno, Putinų, Dubysos gatvėse. Kalnų kvartale bus diegiama nuotekų surinkimo sistema.Panašus darbai planuojami ir Ariogaloje esančiose Granito, Vilties, Vingio, Laukų, J.Biliūno, Darbininkų ir kitose gatvėse. Apie tai, kokios svarbios yra investicijos į infrastruktūrą, gali parodyti situacija Vyturių kvartale esančioje Eglių gatvėje: kai ji buvo padengta žvyru, šalia iš karto prasidėjo individualių namų statybos. Pasinaudodamas šio interviu man suteikiama proga, norėčiau kreiptis į gyventojus, užtikrindamas, kad pasikeitimai savivaldybės administracijoje nesujauks rajono valdžios korpuso veiklos ir kad nuosekliai bus vykdoma pagrindinė mūsų institucijos paskirtis – tarnauti miesto ir rajono žmonėms.

Komentarų nėra