Kai kam ir trakutis bulv?

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Prekyviet?se pasirodius pirmo sioms vieioms bulv?s, pirk?jams nuolat kyla labai svarbus klausimas: ar jos lietuvikos? Pardav?jai daniausiai tvirtina: kuo tikriausios lietuvikos bulv?s! Deja, danai tai b?na daugiau klaidinanti reklama. Lietuvait?mis dana apsimeta bulv?s, atkeliavusios i gana tolim? krat? Italijos, Ispanijos, Graikijos.
K?daini? rajone gyvenantis ir 120 hektar? em?s plote bulves auginantis ?kininkas piktinosi prekeiviais, kurie atvetines italikas ar ispanikas bulves bando parduoti kaip lietuvikas. Prie kelias dienas prie vienos prekiautojos visai netoli mano ?kio sustojau nusipirkti pomidor?. Paklausus, ar parduodamos darov?s lietuvikos, igirdau utikrint? atsakym?, kad ir agurkai, ir pomidorai, ir vieios bulv?s lietuviki. Bulv?s mane ypa? sudomino. Kai pasidom?jau, kur bulv?s iaugintos, moteris atsak?, jog netoliese u mikelio iltnamyje. B?damas atkaklus pasi?liau u tris imtus lit? leisti pa?iam tame iltnamyje isikasti bulvi? ker?. Tada ir paaik?jo visa tiesa prekybinink? prisipaino, kad ji tik pardav?ja, o bulves atveantis mogus liepia sakyti, kad viskas lietuvika, tada geriau perkamos darov?s, pasakojo ?kininkas.
Teko gird?ti bulvi? augintoj? pasteb?jim?, kad ankstyv?sias lietuvikas bulves galima atpainti pagal ivaizd?. Jei bulv?s labai didel?s ir puikiai atrodan?ios maa tikimyb?, kad jos gali b?ti lietuvikos.
Teigiama, kad pirmosios ankstyvosios lietuvikos bulv?s yra labai jautrios: nuo j? lupasi odel?, tad jos neturi graios prekin?s ivaizdos.
Pasak patyrusio ?kininko, jei bandoma parduoti didel? ivaizdi? bulv? birel? arba liep? ir sakoma, kad ji lietuvika, tai tikrai netiesa. Pabr?iama, kad Lietuvos ?kiuose
iaugintos pirmosios bulv?s neb?na didesn?s negu 60 milimetr?.
Cepelin?, kugeli? ir v?dar? krate mon?s bulv?ms yra gana irank?s, nors, kaip inoma, kaip kam ir traku?iai bulv?.
Savotik? irankum? demonstruoja prekybininkai: jie pageidauja, kad bulv? b?t? kuo didesn?, o kaina kuo maesn?. Alio, Raseini? kraptotyrininkui teko gird?ti bulvi? augintoj? nusiskundim? pl?ikikais prekybinink? k?slais. Danai kilogramas bulvi? superkamas u 1 1,2 Lt, o parduotuv?se pardavin?jamas u 2,8 Lt. Tokia situacija viena i prieas?i?, kod?l vis daugiau lietuvi? stengiasi usiauginti bent kelet? mai? nuosav? bulvi?. Tuomet jau tikrai gali b?ti garantuotas, kad valgai ne koki? nors iorikai labai daili?, bet abejotina maistine kokybe pasiymin?i? graik?, bet sav? lietuvait?.

Komentarų nėra