Kai nematom, kas po kojom

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Istorin?je Lietuvos sostin?je Kernav?je savaitgal? vyko tarptautinis eksperimentin?s archeologijos festivalis Gyvosios archeologijos dienos. Tie, kuriems svarbios m?s? tautos itakos, apsilank? unikaliame gamtos kampelyje gal?jo pajusti, kas mes buvome ir kas esame. Taip jau sutapo, kad ios savait?s pradioje Alio, Raseinius pasiek? inia, jog Raseini? Vytauto Didiojo gatv?je, kur vykdomi renovavimo darbai, buvo atkasti akmenys su ikaltais ramenimis. Tapome archeologini? paiek? dalyviais. Pakalbinome mones, dirban?ius tran?jose, kur klojamos ilumin?s trasos. tai Panev?io AB Montuotojas darbininkas Valdas Butkis prie Raseini? savivaldyb?s administracin? pastat? ant tran?jos krato parod? skaldytus akmenis su neinomais ratmenimis. Jo manymu, t? akmen? buvo ir daugiau, bet juos kakur ive?. ? m?s? pokalb? ?sijung? tos pa?ios bendrov?s krano vairuotojas vilnietis Viktoras Tamaauskas. Jo nuomone, tai ydik? paminkl? liku?iai. A kaip vilnietis inau, kad 1975 m. Vilniuje, kai dirbau sunkveimio vairuotoju, Oland? gatv?je ant yd? kapini? pastat? laidojimo biur?, o Polocko gatv?je ant kapini? pastatyti metaliniai garaai. inau ir apie laiptus ant Tauro kalno, kur kai kurios pakopos sumontuotos i paminklini? plok?i? su ?skaitomais ?raais, – dalijosi iniomis V. Tamaauskas. Abu kalbinti darbininkai apie ivetus akmenis gal?jo pasakyti tik tiek, kad akmenis ir kit? statybin? lau? kas? ir ve? K?daini? UAB Dujovika. Savivar?io vairuotojas Vilius Mackevi?ius nuved? ? RSB teritorij? Maironio g. 78, kur i tikr?j? buvo skaldyto granito akmen?. Ekskavatorininkas Romualdas Paua sak?, kad akmen? buvo ymiai daugiau, manoma, kad jie gal?jo b?ti i ?ia iveti kur nors kitur. Statybin? lau? dar ve? Raseini? keli? tarnyba. Dauguma pakalbint?j? sak?, kad tie skaldyti granito akmenys gali tikti idiniams statyti. Kadangi dabartiniu laiku idiniai labai madingi, neabejokime, kad ? juos bus ?m?ryta ir i? akmen?. Tai parodys m?s? archeologines inias ir kas mes esame. Gal ir mes gyvename unikaliame gamtos kampelyje, bet nematome po savo kojomis, k? privalu matyti, o kai kam net labai privalu….
Dail?s vertybi? ekspertas Viktoras Vitkus mano, kad ie sudauyt? paminkl? fragmentai atkeliavo i dvej? sovietme?iu sunaikint? yd? kapini? (V. Grybo gyvenamasis kvartalas ir teritorija prie Raseini? verslo ir technologijos mokyklos stadiono). Tiesa, viesios atminties kratotyrininkas P. Lazdauskas min?jo ir tre?i?sias yd? kapines. V. Vitkus mano, kad renovavimo darbus vykdantys mon?s prival?jo apie radin? praneti vadovams.

Komentarų nėra