Kai irdy dar ne ruduo…

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Nei met? stau, nei rengini? gausa negali pasigirti Sujaini? senjorai, kurie susib?r? tik prie trejus metus. J? gretose yra 50 senjor?, apie 20 i j? aktyviai dalyvauja veikloje. Kiek pamenu, Sujainiuose vykstantys senjor? renginiai visada b?na solid?s ir turiningi, kaip ir dera brandiems mon?ms.

Rugs?jo 23 d., turiningas renginys vyko Raseini? r. kult?ros centro Sujaini? filiale. Senjorams talkino kult?ros darbuotojos Rita Visockien?, Inga atkauskien? ir Sujaini? bendruomen?s pirminink? Daiva Ulinskien?. Senjor? b?relio pirminink? Aldona Steponien? susirinkusiuosius ? popiet? palygino su ruden?jan?ia gamta: ,,Kaip ir ruduo, m?s? met? branda gali b?ti grai, kai mes kartu. Prasmingais posmais, skambiomis dainomis diugino Vidukl?s S. Stanevi?iaus gimnazijos Sujaini? filialo mokinukai, kuriuos koncertui
paruo? mokytojos Kristina Andreikien? bei Val? Stonien?. Kult?ros nam? vestibiul? puo? rudens g?li? puokt?s, stendas su nuotraukomis i Sujainiuose vykusi? kult?ros rengini?. Stalai nel?o nuo vaii?, bet kukli? ukandi? pakako. Prie j? vyko pokalbiai, senjorai dalinosi prisiminimais apie jaunyst?je vykus? kult?rin? gyvenim?, kai kurie menikai skait? poezij?. Artistikumu ir gera atmintimi ypa? suib?jo Elena ir Antanas Kisieliai, padeklamav? kelet? patriotini? eil?ra?i?. Graiai, iltai su senjorais bendravo Paliepi? seni?nijos seni?n? J?rat? Garliauskien?, j? senjorai pasveikino kaip neseniai prad?jusi? eiti seni?n?s pareigas. U J. Garliauskien? buvo pakeltos ampano taur?s, ir iaip senjorai prie arbatos ar kavos vis po noperskiuk? gurktel?davo. Linksmai grojant Gojukams i Girkalnio, visi linksmai oko, kojas rait?, dainavo, lieuvius manktino, smagiai bendravo, o kai kas apgailestavo, kad tik pus? pakviest?j? at?jo. Neinau, neinau, kaip sako Pauliukaitis, ir kod?l tuos Sujainiuos tiek abejing?, m?gstan?i? tik paburnoti…

Komentarų nėra