Kai skursta augal?lis…

Versija spausdinimui

Vasaros pradia darininkams kelia daug r?pes?i?. Kai augal?lis skursta, klausiama, iekoma prieasties. Gal ligos ar kenk?jai paeid?, gal tr?? pritr?ko? Kaip atskirti? Pai?r?kime, dalis poymi? pana?s gelsta, di?sta, raitosi lapeliai. Net ir nuo tr?? skirting? element? tr?kumo prieast? nelengva nustatyti.

Antai kai tr?ksta azoto, darov? silpnai auga, lapai b?na viesiai ali ar rausvai violetinio atspalvio. Fosforo tr?kumo poymiai taip pat kiek pana?s, dar pam?lynuoja lap? gyslos, apatin?je lap? pus?je matyti rausvai violetinis atspalvis. Tr?kstant kalio, lapai, ypa? apatiniai, pagelsta, v?liau pakra?iai paruduoja lyg apdeginti. Silpnai vystosi aknys. Pamin?jome tik trij? pagrindini? maisto element? tr?kumo poymius, o jie ym?s, kai tr?ksta sieros, magnio, kalcio, boro.

Daniausiai augalams tr?ksta azoto. Papildomai daroves tr?iame tada, kada jos gali daugiau azoto suvartoti. Pavyzdiui, v?lyvieji kop?stai ar v?lyvosios bulv?s azot? tolygiai vartoja per vis? vegetacij?, o ankstyvosioms darov?ms ar iediniams kop?stams jo daugiau reikia vegetacijos pradioje. Tod?l pirm? kart? kop?stin?s darov?s papildomai tr?iamos atsiradus 3 4 tikriesiems lapeliams arba daigams prigijus, antr? kai pradeda formuotis g??. Taigi be pagrindinio tr?imo prie s?j?, bulves, morkas, burok?lius, agurkus ir svog?nus papildomai rekomenduojama tr?ti kart?, o kop?stus du kartus.

Pigiausia tr?a papildomam tr?imui amonio salietra. Ta?iau nerekomenduojama m?s? svarbiausioms darov?ms kop?stams, burok?liams, morkoms, svog?nams vienu kartu 10 m2 lysvei iberti daugiau 200 g arba 1 arui 2 kg amonio salietros. Pertr?us ir nitrat? gali susikaupti daugiau, ir darov?s iem? laikysis pras?iau, jos bus maiau skanios.

Dar geresnis papildomo treimo efektas, jei amonio salietr? lygiomis dalimis maiysime su KEMIRA FERTICARE tr?a NPK santykiu 141125. Augal?lis tada lengvai ?sisavinamoje formoje gaus ne tik azot?, bet ir fosfor?, kal? ir visus mikroelementus. O smulkios tr?os FERTICARE dalel?s labai gerai apsivelia apie amonio salietros granules, tada lengva ir patogu vienodai iberti. Vaisin?ms darov?ms pomidorams ir agurkams, kurioms reikia maiau azoto, amonio salietr? geriau maiyti su FERTICARE tr?a NPK santykiu 61430.

Ypa? vertinga tr?a papildomiems tr?imams yra kalcio salietra, turinti 16 proc. azoto. Ji labai efektyvi r?gtesn?se dirvose, kuriose tr?ksta kalcio, ir iltnamiuose, kur naudojama daugiau durpi?. Patr?us kalcio salietra, pavyzdiui, pomidoro stiebas b?na standesnis, lapai nenuleip?, augalas atsparesnis ligoms, vaisiai graesni, geriau laikosi. Kalcio salietros norma 10 m2 lysvei iki 300 g, 1 arui iki 3 kg.

Gera, bet kartais pamirta tr?a papildomai tr?ti yra kalio salietra. Vidurvasary vaisin?s darov?s agurkai ir pomidorai bei akniavaisin?s darov?s morkos, salierai, petraol?s, o ir svog?nai intensyviausiu vaisiaus ar aknies augimo metu sunaudoja daug kalio. Net tris ketvirtadalius per vegetacija sunaudojamo kalio kiekio. Tod?l papildomai tr?ti kalio salietra, kurioje yra net 46 proc. kalio ir 13 proc. azoto, yra labai efektyvu. Tr?imo norma iki 200 g 10 m2 lysvei arba 2 kg 1 arui.

1 Komentaras

  1. Mkds

    2022-01-13 16:38

    A?i? u patarimus!