Kaip daugiabučių gyventojai atsiskaitys už siurblių sunaudotą elektrą?

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ


Praėjusių metų gruodžio 27 dieną į LR Seimo narį Edmundą Jonylą kreipėsi Raseinių miesto gyventoja Ona Bakutienė, prašydama paaiškinti, ar teisingai UAB „Raseinių šilumos tinklai“ verčia gyventojus mokėti už šilumos punktuose esančių siurblių sunaudotą elektros energiją.
Seimo narys gyventojos laišką ir paklausimą pateikė Raseinių šilumos tinklų direktoriui Stanislovui Bartkui. Bendrovės vadovas paruošė atsakymą, vadovaudamasis teisės aktais.
2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu buvo patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“, kuriose reglamentuota nuostata: „Jeigu šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui, tiekėjas pagal sudarytą sutartį su elektros tiekėju tiesiogiai atsiskaito už suvartotą elektros energiją cirkuliaciniams siurbliams pagal apskaitos prietaisą.“
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2010 metų lapkričio mėnesį valdybos posėdyje apsvarstė keliamo reikalavimo pagrindimą. Buvo numatyta iki 2011 metų sausio 1 dienos parengti pasiūlymus dėl šioreikalavimo įgyvendinimo.
Pasak šilumos tinklų direktoriaus S. Bartkaus, kiekvienas butas už cirkuliacinių siurblių sunaudotą elektros energiją moka apie 24-28 litus per metus. Anot direktoriaus, dabartinis atsiskaitymo būdas yra palankesnis patiems gyventojams, nes atlikus įmonei priklausančių šilumos punktų suvartojamos elektros energijos atskiros apskaitos įrengimo analizę buvo nustatyta, kad šie darbai būtų vartotojų atžvilgiu sąnaudas didinanti priemonė: atsirastų apskaitos instaliavimo, priežiūros, duomenų rinkimo bei galios mokesčio kaštai.
Šie argumentai buvo pateikti Raseinių r. savivaldybės tarybos sudarytai specialiai komisijai. Komisija, savo posėdyje apsvarsčiusi susidariusią situaciją, priėjo sprendimą – šilumos tiekėjai kartu su daugiabučių namų administratoriais turi suderinti susirinkimuose su vartotojais leidimą ir toliau dirbti įprastine tvarka, nes tai
nedidina išlaidų vartotojui. Vykdant šilumos punktų kapitalinį atnaujinimą ir daugiabučių renovaciją, šilumos punktai būtų projektuojami su atskira elektros apskaita.
Tokios pozicijos laikosi ir vartotojų interesams atstovaujantys Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai.
Raseinių šilumos tinklų direktorius S. Bartkus informavo, kad galutinis sprendimas dėl apmokėjimo už cirkuliacinių siurblių sunaudotą elektros energiją dar nepriimtas,
šis klausimas bus svarstomas sausio 20 dieną Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

1 Komentaras

  1. l

    2011-03-17 17:54

    :)