Kaip gera pabūti kartu

Siųsti Versija spausdinimui

Po Velykų Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Raseinių bendrijos nariai rinkosi į Neįgaliųjų dienos centrą. Prisijungė centro darbuotojai ir kiti jo lankytojai.
Pirmoje renginio dalyje istorikas, įstaigos „Atrask Raseinius“ direktorius Arnas Zmitra, paminint Raseinių miesto 770 metų jubiliejų, papasakojo apie tai, kas susiję su Raseiniais ir iš kur kilo toks pavadinimas. Dažnas, ne paslaptis, žino labai nedaug. Šiai spragai užpildyti paruošta edukacinė programa „Raseinių Magdė tarp legendos ir realybės“.
„Reikia kažkaip „pasėti“ iš naujo pasakojimą apie šią moterį, drįstu sakyti, žinomiausią nuo Raseinių visame sviete“, – juokavo A. Zmitra. „Dauguma yra girdėję legendą apie Magdės šulinį. Sakoma, kad 18 a. pabaigoje į miestą atsikėlė gyventi, greičiausiai atitekėjo, gražuolė prancūzaitė Magdalena. Kiti sako, kad ją pagrobė ir atsivežė turtuolis bajoras. Sielvartaudamas merginos tėvas padarė dukters statulą, kuriai iš akių pabiro ašaros, taip atsirado šaltinis ir buvo įrengtas šulinys. Vanduo maitino visus Raseinius, net limonadui gaminti naudojo vandenį iš čia. Magdalena atvežė ir prancūzišką madą – skareles, sukneles, skrybėlaites. Tai visiškai buvo neįprasta Raseiniuose. Vietos moterys pradėjo kopijuoti prancūzę. Ilgainiui, jei kuri ką nors neįprastai apsirengdavo ar per ryškiai pasidažydavo, išgirsdavo pasakant, kad išsipustė visai kaip Raseinių Magdė. Įsigalėjo net ir posakiai „Pabučiuok Raseinių Magdei į nosį arba į vieną vietą“, „Išsibaudė Raseinių Magdės pažiūrėti“. Tad taip ir prilipęs Magdės vardas“, – pasakojo svečias.
Padėkoję Arnui už atvežtą „Magdės pyragą“ ir edukacinę programą, „Bočių“ saviveiklininkai, vadovaujami Kostantino Kružiko, sudainavo dainą pagal a. a. raseiniškės Sofijos Kveselienės žodžius „O Raseiniai, mielieji Raseiniai“. Savo kūrybos eilių paskaitė literatas Pranas Laurinavičius. Paskui prasidėjo Velykų linksmybės. Sveikinimo žodį tarė Neįgaliųjų centro direktorė Asta Stanaitienė. Velykų bobutė (Elytė Pužaitienė) ir renginio vedėja Danutė Žakaitienė prisiminė velykinius papročius, žaidimus, dainas. Apsikeitėme velykiniais margučiais. Prie arbatos puodelio tiko ir „Magdės pyragas“, ir atsineštos velykinės vaišės. Visi pajutome, kaip gera pabūti kartu.
Dalytė Raudonienė,
LPS „Bočiai“ Raseinių bendrijos
pirmininkė

Komentarų nėra