Kaip rajono vadai pas gyventojus vyko

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Triukšmas, kilęs dėl Prabaudos tvenkinio valymo darbų, atrodo, sulaukė rajono valdžios dėmesio. Praėjusį trečiadienį Norgėlų kaimo bendruomenės pirmininkė Gražina Čiarienė sulaukė žinios, kad pirmadienį, rugsėjo 19 d., į susitikimą su kovingai nusiteikusiais norgėliškiais atvyks pats Savivaldybės meras Remigijus Ačas, jo pavaduotojas Sigitas Vaičius, administracijos direktorė Aurelija Ložytė, rangos darbus vykdžiusios bendrovės „Raseinių melioracija“ atstovai, kiti už projekto įgyvendinimą atsakingi asmenys.

Norgėliškiai praėjusią savaitę buvo informuoti apie vyksiantį susitikimą su rajono valdžia ir rangovais. Tačiau Norgėlų kaimo bendruomenės pirmininkė pirmadienio rytą iš Savivaldybės sulaukė naujienos, kad susitikimas atšaukiamas, nes negalį dalyvauti rangovai. Neva Prabaudos tvenkinio valymo darbus vykdžiusios bendrovės „Raseinių melioracija“ generalinio direktoriaus pavaduotojas A. Gervelė išpūtęs į Vilnių, statybų vadovas R. Valinčius apsirgęs, o be to, jis neturįs spendžiamojo balso. (Beje, tą pačią dieną apsirgėlis R. Valinčius drauge su projekto vadovu Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistu A. Bartkumi buvo pastebėti bestimplinėjantys Prabaudos pakrantėmis – red. pastaba). Savivaldybės derybininkai norgėliškiams pasiūlė susitikimą perkelti į rugsėjo 22 dieną, galop susitarta, kad aukščiausieji rajono vadovai teiksis atvykti 21 dieną. Tačiau bendruomenės pirmininkė nuogąstavo, ar gyventojai norės antrą kartą rinktis.  Žinia, kad valdžios atstovai pas norgėliškius neatvyks, atėjo susitikimui skirtąją dieną, taigi apie tai pranešti visiems gyventojams nebuvo galimybių.

Pirmadienio vakarą į Raseinių miškų urėdijos salę susirinko gausus būrys Norgėlų gyventojų. Iš Savivaldybės administracijos atvyko tik Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Arvydas Žukauskas, Raseinių seniūnas Rolandas Klusas, dalyvavo LR Seimo narys Edmundas Jonyla, Raseinių miškų urėdijos urėdas, rajono Tarybos narys Antanas
Kilčauskas. Jie išklausė norgėliškių skundus ir pritarė, kad tvenkinys išvalytas nekokybiškai. Deja, be rajono valdžios sprendimų nepriimsi.  Gyventojai padiskutavo, išsakė savo nuomonę ir visi bendrai priėjo išvadą, kad jų tikrai netenkina atmestinai atlikti Prabaudos tvenkinio valymo darbai ir  jie nesitaikys su esama padėtimi. Gyventojai paruošė kreipimąsi LR Seimo nariui E. Jonylai ir Raseinių r. savivaldybės merui R. Ačui, po kuriuo pasirašė 113 gyventojų. Norgėliškiai sakė, kad yra pasiryžę rugsėjo 21 d. dar kartą rinktis į susitikimą su rajono vadais.

Naujienų laukite kitame „Alio, Raseinių“ numeryje.

1 Komentaras

 1. Kodėl meluoja Meras

  2011-09-22 10:38

  Raseinių r.savivaldybės meras Remigijus Ačas teigia, jog sprendimo projekto dėl nepasitikėjimo pareiškimo D.Baltrušaičiu, akyse nėra matęs. O aš mačiau. Pasilaikysiu. Įdedu:
  Dėl nepasitikėjimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo

  RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖl nepasitikėjimo raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo 2011 m. rugsėjo 5 d. Nr. (1.2)TP-173 Raseiniai Vadovaudamasi Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužes 23 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-57 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 28.2 punktu, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a, patvirtinti nepasitikėjimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi slapto balsavimo biuletenio pavyzdį (pridedama). Savivaldybės meras Remigijus Ačas
  2011 m. rugsėjo 5 d. Nr.(1.2)TP-172

  Raseiniai

  Vadovaudamasi Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-57 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 priedo 10 punktu, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  1. Sudaryti balsų skaičiavimo komisiją dėl nepasitikėjimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi iš 7 narių.