Kal?din? eglut? diaugsmas maiesiems

Versija spausdinimui

ventiniu urmuliu ir gera nuotaika Lenkeli? kaimo bendruomen?s vaiku?iai, j? t?veliai ir seneliai gruodio 17 dienos popiet? pasitiko Kal?d? Senel? su pilnu maiu saldaini? ir dovan?li?. Jis atskriejo, kaip ir priklauso toki? snieging? iem?, irgelio tempiamomis rogut?mis. Kartu atsive? pagalbinink? Bedion?l?, ji ir dovan? mai? neti pad?jo, ir Senelio lazd? saugojo.
Skamb?jo muzika, vent?s dalyviai oko, dainavo, aid?. Kal?d? Senelis ir jo pagalbinink? ? ratel? kviet? ne tik vaiku?ius, bet ir j? t?velius, senelius.
Dovan? Kal?d? Senelis veltui nedalino. Kiekvienas vaikas prival?jo parodyti, ko imoko mokykloje arba namuose per pra?jusius metus. Vieni deklamavo eil?ratukus, kiti dainavo, o u tuos, kurie buvo dar per mai demonstruoti savo talentus, tur?jo pasirodyti t?veliai. Ikeliaudamas pas kitus vaiku?ius dalinti dovan?li?, Kal?d? Senelis leido maiesiems nuo eglut?s pasiimti po aisliuk?, nes ? kart? eglut? buvo papuota tikrais vaik? aislais ir rank? darbo puomenomis.
Pasidiaug? gautomis dovanomis vaiku?iai ir j? t?veliai vaiinosi ventiniu pyragu, saldainiais ir kvapni?, dar vasar? rinkt? oleli? arbata.

Jolanta Gudeikyt?,
Lenkeli? kaimo bendruomen?s nar?

Komentarų nėra