Kal?din? saldi? dovan?li? vent?

Versija spausdinimui

Graiu ventiniu laikotarpiu Pramediavos kaim? bendruomen?s sal?je susirinko vaikai, kurie nepabijojo lauke tvyran?io altuko, nor?jo pabendrauti ir, svarbiausia, kad jiems nesutrukd? ateiti ? vent? siaut?jantys, namuose vaikus ir j? t?velius udarantys virusai.
vent? prad?jo bendruomen?s pirminink? Lina. Vaikai noriai prisijung? prie ?vairi? aidim?, juos ved? k?rybinga mama Lina Neverdausk?. Kartu su vaikais linksmai laik? leido ilgai lauktas Kal?d? Senelis. vent?s pabaigoje jis vaikams u graius eil?ratukus, palink?jimus ?teik? saldi? dovan?li?.
Renginyje vaikai ir suaugusieji pasigro?jo Rasos R?ktelien?s ir L. Neverdausk?s kurtomis kal?din?mis puokt?mis.
U finansin? pagalb? pramediaviki? Kal?d? Seneliui bendruomen? d?koja Girkalnio seni?nei Justinai aulienei.
Rasa R?ktelien?,
bendruomen?s nar?

Komentarų nėra