Kal?dinis badmintono turnyras ,,Raseiniai 2011

Versija spausdinimui

Gruodio 10 d. Raseini? badmintono klubas organizavo kal?din? badmintono turnyr? ,,Raseiniai 2011, kuriame dalyvavo suaugusieji sportininkai i Klaip?dos, Kelm?s ir Raseini?. Varybos buvo vykdomos keturiose kategorijose: moter? ir vyr? vieneto bei moter?
ir vyr? dvejeto.

Moter? vieneto varybose aukso medal? ir taur? ikovojo Jurgita Reimerien? (Kelm?). Sidabro medal? ikovojo Ina Tamali?nien? (Raseiniai). Tre?i?j? viet? ir bronzos medal? laim?jo Snieguol? Lingevi?ien? (Raseiniai).

Moter? dvejeto varybose 1-?j? viet? ikovojo Jurgitos Reimerien?s (Kelm?) ir Snieguol?s Lingevi?ien?s (Raseiniai) pora, antroji vieta atiteko Inos Tamali?nien?s ir Aurikos Andriejaitien?s (abi i Raseini?) porai, o tre?i?j? viet? laim?jo Editos ubinien?s (Raseiniai) ir Erikos Vybernaitien?s (Klaip?da) dvejetas.

Vyr? vieneto varybose aukso medal? ir taur? ikovojo Andrius Valantiejus (Kelm?), antr?j? viet? ir sidabro medal? ikovojo Vygantas Vainoras (Klaip?da), tre?i?j? viet? ir bronzos medal? laim?jo Gediminas Kareiva (Kelm?).

Vyr? dvejeto varybose aukso medalius ir taures ikovojo Andriaus Valantiejaus (Kelm?) ir Alfredo Vybernai?io (Klaip?da) dvejetas. Antroji vieta ir sidabro medaliai atiteko Vitalijaus elnio (Raseiniai) ir Vyganto Vainoro (Klaip?da) dvejetui, bronzos medalius
ikovojo Gedimino Kareivos (Kelm?) ir Aurimo Andriejai?io (Raseiniai) dvejetas.

Egidijus ubinas,
Raseini? badmintono klubo vadovas

Komentarų nėra