Kalėdinis padėkos vakaras Mirklių bendruomenėje

Siųsti Versija spausdinimui

Artėjant metų pabaigai Mirklių kaimo bendruomenė susirinko pabendrauti, padėkoti darbštiems ir aktyviems jos nariams už nuveiktus gražius darbus. Svarbūs darbai Mirkliuose nesibaigė – laukia bendruomenės namų atidarymo šventė, bus vykdomi ir kiti projektai. Padėkos vakare koncertavo Ramonų mišrus vokalinis ansamblis ,,Ramūs monai“ ir Mirklių bendruomenės ansamblis ,,Okta-va“ su vadovu Vaidotu Vilku.
Bendruomenės nariams buvo skirtos įvairios nominacijos. Už paprastus, bet svarbius darbus, indėlį į Mirklių kaimo bendruomenės veiklą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės šventėse ir įvairiapusę pagalbą ,,Metų darbštuolio“ nominacijos įteiktos Vilmai Beišienei, Jonui Palubinskui, Algimantui Andraičiui, Donvinai Dambrauskaitei, Genovaitei ir Vytautui Abraičiams, Irenai ir Jonui Ambrulaičiams, Ingridai ir Alvydui Kučinskiams, Neringai Šlopšnienei, Skaidrei Kinderienei, Danutei ir Robertui Kreimeriams, Juditai Bernatavičienei, Reginai Martišienei, Linai Saunorienei. Už savanorystę, nuolatinę paramą ir aktyvų dalyvavimą Mirklių kaimo bendruomenės veikloje nominacija ,,Metų geradaris“ skirta Nijolei ir Viliui Irkmonams, Onutei ir Edmundui Kazbarams, Birutei Andriulienei, Andželai Milašiūtei. Už tikrą stebuklą ir išsipildžiusią svajonę – greitą Mirklių kaimo bendruomenės namų statybą nominacija ,,Metų stebuklas“ skirta UAB „RSB“ direktoriui Jonui Zieringiui. Už bendradarbiavimą ir dalyvavimą Mirklių kaimo bendruomenės šventėse, bendrų tikslų siekimą nominacija „Metų bendrystė“ skirta Ramonų mišriam vokaliniam ansambliui ,,Ramūs monai“, jo vadovui V. Vilkui ir bendruomenės pirmininkei Dalytei Raudonienei. Nominacija „Metų draugas“ įteikta Raseinių globos namams už draugystės jausmą ir dalyvavimą visuose Mirklių kaimo bendruomenės renginiuose. RRKC kultūrinių renginių organizatorei Žanetai Vaištarienei įteikta padėka už bendradarbiavimą ir Mirklių kaimo bendruomenės švenčių organizavimą.
Bendruomenė dalyvauja projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“, tad vykdėme ir eismo saugumo veiklą – renginio vedėja Ž. Vaištarienė pravedė viktoriną-konkursą. Veiklos tikslas – šviesti bendruomenės narius saugaus eismo klausimais, skatinti visus elgtis saugiai, siekti mažinti nukentėjusiųjų keliuose skaičių. Teisingai atsakiusieji į klausimus buvo apdovanoti šviesą atspindinčiais atšvaitais, liemenėmis ir pirkinių krepšiais.
Po gražaus koncerto ir apdovanojimų atvyko lauktasis Kalėdų Senelis su daug daug dovanų, taip pat snieguolė, zuikis, beždžionė ir iškalbingas verslininkas.
Gyvenimas yra nuostabiausia pasaulyje pasaka ir didžiausias įkvėpimo šaltinis. Todėl kurkime ir dalinkimės stebuklais! Po eglute linkiu visiems rasti pačių brangiausių dovanų – turėti jėgų tęsti pradėtus darbus, stiprybės, svajų, naujų minčių, skambančių dainų, įkvėpimo kibirkštėlės ir šviesių, švelnių šypsenų. Su šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais!
Gražina Andraitienė,
Mirklių kaimo bendruomenės pirmininkė

Komentarų nėra