Kal?dinis sportas

Versija spausdinimui

V? Raseini? ne?gali?j? dienos uimtumo centro sveikatingumo organizator? I. Perminien? gruodio 21 d. sukviet? ? tradicin? kal?din? turnyr?. Susirinko nemaai centro sporto aistruoli?, atvyko stipri komanda i V? Protikai ne?galaus jaunimo uimtumo
dienos centro bei komanda i Blinstubiki? seneli? globos nam?.

Kal?din? turnyr? prad?jo V. ?irvinskien?, link?dama visiems sportinio usispyrimo bei pergali?. I. Perminien? supaindino susirinkusius su ?vairiomis sportin?mis rungtimis (pulu, boccia, smiginiu, itverm?s rungtimi), j? taisykl?mis.

Boccios rungtyje dalyvavo 8 komandos. Pirm?j? viet? laim?jo An?k?l?s komanda, antr?j? Kur?i?j? komanda, garbinga tre?ioji vieta atiteko Raseina komandai. Pulo rungtyje var?si 10 sportinink?. Pirmoji vieta pelnytai atiteko A. Enukson, antroji J. Eidukevi?iui, tre?ioji V. Vitkauskui. Smiginio rungtyje nepralenkiamas buvo D. Sugintas, antr?j? viet? u?m? S. Vaitiek?nas, tre?i?j? D. Mazys.

Prasid?jus smagiosioms rungtims, prisijung? labai lauktas Kal?d? Senelis, pradiugin?s visus smagiais rateliais, aidimais, dainomis, okiais, eil?ra?iais. Po sportin?s dienos gardiai g?r?me arbat? bei diaug?m?s laim?jimais.

D?kojame vent?s r?m?jams, organizatoriams ir Raseini? k?no ir kult?ros sporto centrui.

Vika Dunauskait?,
V? Raseini? ne?gali?j? dienos uimtumo centro kult?ros darbuotoja

_________________________________________________________________________

Gruodio 21 d. Kaune vyko kal?dinis laisv?j? imtyni? turnyras. ? varybas atvyko 63 sportininkai i Kelm?s, Vilkavikio, Raseini? ir Kauno. Kaip ir visuomet, Raseini? jaunieji imtynininkai neliko be apdovanojim?. Svorio kategorijoje iki 32 kg pirm?j?
viet? ikovojo Deivydas Rektys, svorio kategorijoje iki 35 kg antr?j? viet? ikovojo Leandras Nutautas, o tre?ias liko Ignas Ra?as. Pirm?j? viet? svorio kategorijoje iki 44 kg ikovojo Edgaras altnieris, tre?ias liko Edvinas Vaitkus. Ant nugal?toj? pakylos
ulipo Dominykas Viliuis (50 kg), tokio pat svorio kategorijoje antr?j? viet? ikovojo Nojus Gudi?nas. Nedas Urnieius (60 kg) ikovojo pirm?j? viet?. Po varyb? vaikus aplank? vis? lauktas Kal?d? Senelis, kuris vaikus apdovanojo kal?din?mis dovan?l?mis.

Aivaras Zakaitis
________________________________________________________________________

Du savaitgalius Pryman?i? pagrindin?je mokykloje 5 10 klasi? mokiniai var?si d?l nugal?toj? vard? aki?, 3 x 3 tinklinio, baud? ir tritaki? metimo varybose.

Nugal?tojais tapo:
3 x 3 tinklinio aidime I vieta rezultatu 2:1 nugalejo deimtokai, II vieta 9

aki? aidime
I vieta Viktorija Zudmonait?, 8 kl.,
II vieta Destina Puaityt?, 8 kl.,
III Vitalija Karalyt?, 8 kl.
baud? metime
I vieta Tomas Valickas (9 kl.) sumet? 8 i 10.
II vieta Nerijus Norkus, 8 kl.,
III Almantas Narbutas, 7 kl.

tritaki? metime
I vieta Tomas Valickas (9 kl.) sumet? 6 i 10,
II vieta Antanas Baltruaitis, 7 kl.,
III Irmantas Galdikas, 10 kl. Nugal?tojams ?teikti diplomai.

Simas Kuodys,
k?no kult?ros mokytojas

Komentarų nėra