Kaln? kvartalo bendruomen?s ruden?lio sporto vent?

Versija spausdinimui

Spalvingas ruduo rugs?jo 10-osios dienos popiet? diugino Kaln? kvartalo bendruomen?s narius ir sub?r? ? kasmetin? bendruomen?s parke vykstan?i? sporto vent?. Buvimas kartu ir nauj? nari? ?sitraukimas mus jungia, leidia pl?stis ir augti kartu su savo bendruomene.
Diaugiam?s, kad d?l vykdomo projekto Kaln? kvartalo bendruomen?s veiklos stiprinimas iais metais ?diegta elektra, ji pasitarnauja vykdant veiklas. Taip pat ?sigijome v?liav? su stovu, skaidrius tentus pav?sinei nuo v?jo, lietaus ir girliandas. Atnaujinome aidim? ir sporto erdves, jas papild? nauja vaikika ?iuoykla, balansin?, spyruoklin? s?pyn? Arkliukas, krepinio, futbolo ir tinklinio kamuoliai, tinklinio aiktel?s ym?jimo juostos ir greitojo badmintono rinkiniai. Aktyviausi bendruomen?s nariai vyko ? ekskursij?.
Kiekvieno bendruomen?s nario pagalba ir prisid?jimas prie m?s? kuriamos parko erdv?s mums leidia tur?ti jauk?, tvarking? park?. ?ia susiburiame ir rengiame ventes, jos tapo kiekvien? met? tradicija, kaip ir i? met? sporto vent?.
urmulio ir geros nuotaikos apsuptyje vyko sportin?s rungtys buvo spiriami futbolo ?var?iai, m?tytos baudos, pasaga, batas ir smiginis. Sveikiname pirm? viet? rung?i? nugal?tojus Dovyd?, Enrik?, Naid? ir Jon?!
Mai vaiku?iai linksmai leido laik? pieimo erdv?je, d?ko ant pripu?iamo batuto, skanavo skrudintus kukur?zus, o gardia uviene bendruomen?s narius vaiino Aleksas.
Diaugiam?s, kad m?s? bendruomen?s nariai Sandra Maslauskien? ir Edgaras Juka sukuria puiki? vent?s nuotaik?, prisideda prie renginio programos koordinavimo.
D?kojame sve?iams, kurie skyr? laiko pab?ti kartu su m?s? bendruomene Raseini? miesto seni?nui Art?rui Milaauskui, Savivaldyb?s administracijos direktoriaus pavaduotojai Irmai Juknevi?ienei, Raseini? rajono policijos bendruomeni? pareig?nei Giedrei Deveikienei, Raseini? ne?gali?j? uimtumo ir paslaug? centro direktorei Astai Stanaitienei.
Bendryst? mus stiprina, moko ir leidia augti. Akivaizdu, kad Kaln? kvartalo bendruomen? auga ir tvirt?ja puosel?dama aplink?, kurdama tradicijas, kurios metai i met? tapo ?pro?iu kiekvienam bendruomen?s nariui. Nuoirdiai d?kojame kiekvienam bendruomen?s nariui, prisid?jusiam prie rudenikos sporto vent?s.
Donata Globien?

Komentarų nėra