Kalnuj? filialas dalyvavo projekte Atverk duris vasarai

Versija spausdinimui

vietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras inicijavo ir kviet? mokyklas, bibliotekas, muziejus, kitas ?staigas dalyvauti projekte Atverk duris vasarai, pradiuginti vaikus galimybe nemokamai ir prasmingai atostogauti per vasaros atostogas.
iais metais Lietuvoje uregistruota 270 nemokam? edukacini? erdvi?. Informacij? apie jas galima rasti https://www.lmnsc.lt/atviros_edukacines_erdves_2022/?m=1.
Kalnuj? filialas taip pat prisijung? prie iniciatyvos ir kviet? miestelio vaikus tris liepos ketvirtadienius dalyvauti usi?mimuose. Kalnujai gali pasidiaugti ymiais io krato mon?mis, tod?l buvo pasi?lyta literat?rin?s kelion?s. Jaunieji bibliotekos lankytojai dalyvavo literat?rin?je kelion?je ? poeto Marcelijaus Martinai?io t?vik? Paserben?io kaime. ?ia minint poeto jubiliej? buvo pastatytas koplytstulpis. Stilizuotame kiemelyje dalyviai skait? knyg? itraukas, aid? senovinius kaimo vaik? aidimus, sprend? galvos?ki? uduotis. Kelion?s metu aplank? Palendri? piliakaln?, pasiklaus? iurpi? ios vietos legend?, usuko ? yd? udyni? viet? piliakalnio pap?d?je. Puikus oras ir gera nuotaika lyd?jo vis? kelion?.
Antrosios literat?rin?s kelion?s marrutas pasisuko ? kit? miestelio pus?. ? kart? dalyviai aplank? tautosakininko, publicisto, knygneio, poeto Me?islovo Davainio-Silvestrai?io (18491919 m.) gimtin?s viet?. ?ia pu? pav?syje vaikai trumpai susipaino su tautosakos rink?jo Me?islovo gyvenimu ir veikla, klaus?si pasak?, kurias jis surinko ir ura?. Keblum? sudar? senoviki odiai, danai reik?jo isiaikinti j? reikmes. Pievel?je dalyviai aid? ?vairius judrius aidimus, linksmai leido laik?. Visi vieningai nusprend?, kad Me?islovas Davainis-Silvestraitis svetingas ir labai svarbus Kalnuj? krato mogus.
Paskutin? liepos ketvirtadien? Kalnuj? bibliotekos jaunieji skaitytojai dalyvavo popiet?je Origamis ir knyga. Dalyviai iklaus? kelet? Vytaut?s ilinskait?s knygos iogas stiklin?je pasak?, susipaino su popieriaus lankstymo b?dais. Bendromis pastangomis gim? popieriaus lankstiniai. Berniukai pirmiausia lankst? l?ktuvus, mergait?s knyg? skirtukus-gyv?nus (gyvat?les, varles, uvis, gerves). Vyko popierini? varli? lenktyn?s. Kaip visada nugal?jo draugyst?.
Tokiomis iniciatyvomis siekiama sudominti vaikus savo krato tautosaka, ymi? moni? gyvenimu ir veikla, skiepyti ekologines id?jas, linksmai ir turiningai praleisti laik?. Manau, kad pirmasis blynas neprisvilo ir kit? vasar? v?l planuosime veiklas vaikams.
Daiva Myniotien?,
Kalnuj? filialo vyresnioji bibliotekinink?

Komentarų nėra