Kam dosni politikų širdis?

Siųsti Versija spausdinimui

Saulius VAKARIS

Kad vienos ar kitos partijos valdantieji stengiasi pamaloninti savus žmones ar net susodinti juos į atitinkamus postus, anokia paslaptis. Lygiai taip, kaip kiekvienam „runkeliui“ aišku, dėl ko vyko rajone valdžios perversmai ir netgi prieš pat savivaldybių rinkimus. O kaip gi kitaip įgyvendinsi turėtus planus, neturėdamas valdžios? Taip ir liks neįsisavinti milijonai? Na jau ne. Vargu, ar kas tikėjo prieš pat rinkimus pasakytais keliolikos dienų mero Dainiaus Šadauskio žodžiais, jog jie valdžią vertę todėl, kad jų netenkinęs mero Petro Vežbavičiaus darbas, kad tas ir to, ir ano nepadaręs. Gal ko jis ir nepadarė, gal netgi visa jo komanda nieko nedarė, bet kad nors kiek būtų galvota apie rajono žmones ir jų gerovę, tai
kaip nors ir su tais negerais-nedarbščiais būtų ištempę. Bet šuo pakastas buvo kažkur kitur. Ir, beje, visai negiliai, nes dvokas ir šiandien žiaugčioti verčia.
„Alio, Raseinių“ skaitytojas jau žino, kam naudingas buvo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pastato rekonstravimo ir energetikos sistemos modernizavimo projektas. Kaip prisimenate, „Saulutę“ rekonstruoti buvo pasišovusi UAB „Pireka“. Ji laimėjo konkursą, paruošė projektą, bet paskui nutraukė sutartį, nes savivaldybė nesutiko būti melžiama karvė ir vis už ką nors papildomai skirti pinigų. Tada „Pireka“ nutraukė sutartį, sumokėjo įstatymų numatytas netesybas, o paskui socdemai bei kiti nupūtė tokią savivaldybės daugumą. Tada „Pireka“ vėl dalyvavo konkurse, vėl jį laimėjo ir šįkart užsiprašė jau daugiau nei puse milijono.
Užsiprašė ir gavo. O ko neprašyti, jei duoda. Trejetą mėnesių administracijos direktoriumi buvęs Liudas Kavaliauskas prisipažino ne į viską buvęs įsigilinęs, bet žinąs, kad viskas vyko teisėtai.
Šiandien lenda ir nauji faktai, jog keliasdešimt valdžios dienų turėję perversmininkai skubėjo pasirūpinti ir savais žmonėmis, peržiūrėti jų atlyginimus, padidinti kategorijas ir kt. Kai paprastam žmogeliui, pensininkui su nukarpytomis pensijomis kasdien nuo ryto iki vakaro buvo kalama apie niekaip nesibaigiantį sunkmetį, apie diržų veržimąsi iki pasismaugimo, Raseinių rajono savivaldybėje dosniai buvo didinami atlyginimai. Reikia faktų? Prašom.2010 metų gruodžio 16 d. vos „iškeptas“ savivaldybės meras D. Šadauskis pasirašo valdančiosios daugumos tarybos sprendimą „Dėl vertinimo komisijos sudarymo“, kuri atliktų „savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo ir vidaus auditoriaus vertinimą.“ Tuo pačiu dokumentu pripažįstamas netekęs galios nuverstosios valdžios tokio pat pobūdžio dokumentas. Komisijos pirmininke patvirtinama Kauno teritorinės darbo biržos Raseinių skyriaus vedėja Gražina Šimkevičienė, o nariais – darbo biržos vyriausioji specialistė Gitana Evseičikienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Henrikas Medveckas, ,,Sodros“ Raseinių skyriaus vyriausioji specialistė Rita Nekrošienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika. Iškart po to naujasis administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas pasirašo įsakymą, sudarantį analogišką „administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisiją“ tokios sudėties: Birutė Juknienė, Centralizuoto audito skyriaus vedėja, Rima Kedavičienė, Personalo skyriaus vedėja, Gražina Pečkaitienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, Virginijus Pocius, Juridinio skyriaus vedėjas.
Kaip tos vertinimo komisijos vertino, šiandien nepatikrinsi, tačiau akivaizdu yra tai, jog netrukus L. Kavaliauskas pasirašė visą krūvą įsakymų „Dėl perkėlimo į aukštesnės kategorijos pareigas ir kvalifikacinės klasės suteikimo“. Šiais įsakymais vadovaujantis, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pareigybė iš 12 kategorijos tapo 13 kategorijos ir taip atlyginimas už kategoriją padidėjo 252 litais, o už klasę – 75,6 lito. Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pareigybė taip pat iš 12 kategorijos šoktelėjo į 13 ir tokia pat suma padidėjo jo atlyginimas. Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė iš 8 kategorijos pakelta iki 9, o tai reiškia, kad už turimą klasę prisidėjo 90 litų,  už kategoriją – 225 litai, o šio skyriaus vedėjo pareigybei suteikta klasė atlyginimą padidino 253,8 litais. Viešojo sektoriaus įstaigų centralizuotos buhalterijos apskaitos tvarkymo skyriaus vedėjo pareigybės kategorija iš 12-tos šoktelėjo į 13-tą, o pinigine išraiška atlyginimas padidėjo 250 litų už kate-goriją ir 75 litais už klasę. Šio skyriaus vyriausiojo specialisto atlyginimas padidėjo 396 litais. Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo kategorija buvo „pašokdinta“ nuo 12 iki 14, už kategoriją atlyginimas padidėjo 549 litais, o už klasę – 165,1 litais. Nenuskriausti liko ir šio skyriaus specialistai. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiajai specialistei už klasę buvo padidintas atlyginimas 207 litais, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigybei buvo suteikta 13 kategorija, atlyginimą padidinusi 250 litų (ir dar 75 litais už klasę). Į laimingųjų sąrašą
pateko ir Juridinio skyriaus vedėjo bei vyriausiojo specialisto pareigybės, Apskaitos skyriaus vedėjos bei vyresniosios specialistės pareigybės, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, VTAS vyriausiosios specialistės ir netgi vieno seniūno. Kodėl tik vieno? Šitą vargu ar sužinosime, nes ir tai, kas čia parašyta, pavyko „išmušti“ tik įsikišus rajono merui Remigijui Ačui, ir tai ne iš karto. Girdi, tai yra slapta, tai draudžia įstatymas ir nors tu ką. Tuo tarpu mero tvirtu įsitikinimu, tokie dalykai privalo būti vieši ir administracijos direktoriaus įsakymai nėra jokie slapti dokumentai.Po viso to belieka pasakyti, jog per mėnesį Liudo Kavaliausko dosnumas mokesčių mokėtojams atsieina 10075,77 litus, o per metus – 163622,1 litą. Nevalia pamiršti ir to, jog L. Kavaliausko įsakymais pamalonintiems darbuotojams atlyginimai buvo padidinti nuo kovo 1 dienos, o balandžio 11-ąją jau posėdžiavo naujoji rajono valdžia. Taigi, pasitvarkyta buvo, kaip sakoma, paskutinėmis valandomis prieš nueinant.

2 Komentarai

 1. Pritariu

  2011-05-26 17:12

  Pritariu. Šimkevičienė gali vertinti, jinai sugeba net Valstybės tarnybos departamento skelbimą paskelbti negaliojančiu, tai vertinti kontrolės ir audito tarnybos specialistus vienas juokas….

 2. Dainius Šadauskis

  2011-05-29 22:41

  ,,Demagogija (gr. dēmos – liaudis + agōgos – vadovas) – naudos, pripažinimo ir populiarumo siekimas apgaule, melagingais pažadais, meilikavimu, faktų iškraipymu, kritikos slopinimu, teisingos informacijos nutylėjimu.
  Demagogija – labiausiai paplitęs manipuliavimo žmonių sąmone būdas, kuriuo siekiama paslėpti savo veiklos cinizmą, amoralumą, savanaudiškumą ir nusikaltimus.” (Iš Wikipedijos”)
  Nutylėjot, kad meras buvo išrinktas gruodžio 16-ą, t.y. tą dieną, kai ,anot jūsų, pasirašė sprendimą. Sprendimas tą dieną buvo priimtas, bet jis buvo paruoštas prieš tai buvusios daugumos. To arba nesuprantat, arba taip pat nutylėjot.
  Meru man dirbti teko ne, anot jūsų, keliolika dienų, o šiek tiek virš šimto. Ir palikau šį postą su ramia sąžine ir pasididžiavimu, kad jame teko būti. Taip jau, Sauliau, gyvenimas surėdytas, kad kai kam tenka, nors ir trumpą laikotarpį, bet merais dirbti. Kitiems, gi niekad tai nelemta. Manau, tai gamtos pavyzdžiu yra padaryta. Gamtoje šalia tigrų būna ir šakalai, vieni gyviai skraido, o kitiems tik šliaužioti lemta.