Kam reikalinga Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga?

Siųsti Versija spausdinimui

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) jungia apie 10 000 narių. Tai gausiausia švietimo darbuotojų sąjunga Lietuvoje. Jai vadovauja Andrius Navickas. Raseinių rajono susivienijimas, kuris priklauso LŠDPS, vienija 8 kolektyvus, 136 mokytojus, mokyklų darbuotojus. LŠDPS Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas yra Donatas Baukys. Daugiausia narių turi Raseinių Šaltinio progimnazija, Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“. Praėjusiais metais į mūsų būrį įsiliejo Girkalnio pagrindinės mokyklos kolektyvas. Daugumai iškyla klausimas, ką man duoda buvimas profsąjungos nariu?
Visų pirma, profsąjunga gali suteikti profesionalią pagalbą iškilus įvairiems teisiniams klausimams su darbdaviu. Kaip ir praėjusiais metais, šiemet įsigaliojo nacionalinė kolektyvinė sutartis, ji suteikia profsąjungos nariams teisę į 2 papildomas mokamas atostogų dienas saviugdai ir 5 darbo dienas sveikatai gerinti, mokant už jas darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Taip pat gali būti skiriama iki 10 darbo dienų mokymosi atostogoms, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokytis, mokant už jas 50 procentų jo vidutinio darbo užmokesčio, atsižvelgiant į besimokančiojo poreikius. Tad profesinės sąjungos narys turi teisę pasirinkti iki 10 arba iki 20 darbo dienų, skirtų mokymuisi. Džiugu, kad dauguma narių praėjusiais metais jomis pasinaudojo. Įstaigų, kuriose veikia profesinės sąjungos, sutaupytų metinių darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimas derinamas su įstaigoje veikiančia profesine sąjunga. Profesinė sąjunga taip pat informuojama ir su ja konsultuojamasi dėl planuojamo metinio darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimo. Deja, dauguma mokyklų, darželių direktorių nesilaiko šios sutarties punkto. Šiuo metu derinama LŠDPS šakos sutartis su vyriausybe. Manome, kad ši sutartis suteiks dar daugiau galimybių mūsų profesinės sąjungos nariams.
Be to, rudenį pirmininkas
D. Baukys inicijavo susitikimą su Raseinių rajono savivaldybės meru Andriumi Bautroniu. Jame buvo iškeltos aktualios problemos dėl vaikų testavimo tvarkos, švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos pakeitimo. Pokalbio metu išsakytos problemos, kad švietimo darbuotojams kelionė apmokama tik į vieną pusę, kad klasių vadovai turi testuoti mokinius, nors į klasės vadovo pareigybes tai neįeina, merui buvo netikėtos. Tad tik mūsų profsąjungos iškelta iniciatyva dėl švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo, testavimo tvarkos pakeitimo išvydo dienos šviesą. Džiugu, kad testavimo tvarkos kai kuriose įstaigose buvo pakeistos.
Šiemet LŠDPS didesnį dėmesį skyrė ir ikimokykliniam ugdymui. Įkurta ikimokyklinių įstaigų koordinavimo grupė. Tokiai mūsų rajono grupei atstovauja Diana Pečiulienė. Pirmame susitikime buvo svarstyti klausimai dėl nekontaktinių valandų, darbo santykių, viešų ir privačių interesų ir kt.
Taip pat mūsų profsąjungai rūpi kiekvieno žmogaus jausena. Praėjusiais metais jubiliejų proga buvo pasveikinta 18 profsąjungos narių, skirtos vienkartinės išmokos sunkios ligos atveju, netekus artimo žmogaus.
Tai tik dalis klausimų, su kuriais susiduria profsąjungos. Aišku, kiekvienoje įstaigoje būna savų problemų, savų džiaugsmų. Tad mokytojus, personalo darbuotojus kviečiu jungtis į mūsų profesinę organizaciją. Nūdienos akivaizdoje, kai artėja mokyklų tinklų pertvarkos, neaiškus rytojus, būti profsąjungos nariu, kad išgirstų jūsų balsą, būtina.
Donatas Baukys,
LŠDPS Raseinių rajono susivienijimo
pirmininkas

Komentarų nėra