Kartu paskaitykim knygelę

Siųsti Versija spausdinimui

Kartu paskaityti, pabendrauti su Raseinių lopšelyje-darželyje ,,Saulutė“ apsilankiusiomis viešniomis knygų kūrėjomis rašytoja Evelina Daciūte ir iliustratore Agne Nananai rinkosi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pradinio ugdymo mokinių tarptautinio projekto „Kartu paskaitykim knygelę“ dalyviai: grupių ,,Pabiručiai“ (mokytoja Ligita Žukauskaitė), ,,Pelėdžiukai“ (mokytoja Lina Laucevičė), ,,Žiogeliai“ (mokytoja Reda Jocienė) ugdytiniai. Projekto tikslas – skatinti šalies ir užsienio lietuvių vaikų skaitymą bei domėjimąsi lietuvių rašytojos
E. Daciūtės kūryba, ugdyti kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas.
Vaikai atidžiai klausėsi rašytojos pasakojimų, kūrinių ištraukų, į klausimus apie knygeles atsakinėjo šurmulingai ir aktyviai. Dauguma tekstų mūsų darželio auklėtiniams jau buvo žinomi. Juos skaitė pedagogai, tėveliai, grupėse viešėjusios Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė bei vyresnioji bibliotekininkė Justina Maulienė. Kiek dalyvių susirinko į susitikimą deklamuodami rašytojos eilėraštį ,,Skaičiuotė“, suskaičiavo grupės ,,Žiogeliai“ ugdytiniai.
Rašytoja E. Daciūtė ir iliustratorė A. Nananai pasiūlė dalyviams sukurti eilėraščio ,,Kažkur“ iš knygos ,,Paslapčiausia paslaptis“ miestelio Kažkur gyventojus kažkuriukus antspauduojant jų veidukus. Nepakartojami kažkuriukai iškeliavo į vaikučių namus kartu su šiltais viešnių palinkėjimais skaityti įvairaus turinio knygelių. Prisiminimui apie pažintį įsigijome knygelių su autografais.
Mes, pedagogai, ir toliau ieškosime žaismingų, neįprastų ir patrauklių vaikams knygų skaitymo būdų ir, kaip gautame atvirlaiškyje linkėjo rašytoja Evelina, ,,nepamirštamų kelionių jų puslapiais“.

Reda Jocienė,
lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Komentarų nėra