Kas svarbiau – poilsio zona ar automobilių aikštelė?

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Mūsų rajone kasmet rengiami aplinkos gražinimo konkursai, tad noras gyventi gražiai sutvarkytame kieme savaime suprantamas. Tačiau ne visuomet užtenka tik entuziazmo, gerų norų ir darbščių rankų. Būna, kad tenka susidurti su nepalankiomis aplinkybėmis, kurias įveikti ne taip jau ir paprasta.

Ketino sutvarkyti aplinką už savo lėšas

Į „Alio, Raseinių“ redakciją kreipėsi Vaižganto g. 11A daugiabučio gyventoja Alma Andriulienė. Moteris pasakojo, kad dar pernai pavasarį bendrijos „Tumas“, t.y., Vaižganto g. 11A gyventojai surinko parašus ir kreipėsi į Raseinių rajono savivaldybės administraciją su prašymu leisti prie namo esančioje pievelėje įrengti vaikų žaidimo aikštelę, įveisti gėlynus, pasodinti medelių, žodžiu, sutvarkyti aplinką taip, kad ir senas, ir jaunas laukan išėjęs turėtų kur atsipūsti ir akis padžiuginti. Daugiabučio gyventojai ketino savomis lėšomis gražiai sutvarkyti valstybinės žemės lopinėlį,  nepriklausantį nei jų, nei gretimo namo bendrijai. Tačiau prieš pradedant aplinkos gražinimo darbus reikia susidoroti su rimta kliūtimi: šalimais esančio daugiabučio, Vaižganto g. 5A gyventojai toje pievelėje įprato statyti savo automobilius. Aišku kaip dieną: kol ant žalios vejos burzgia transporto priemonės, apie poilsinės zonos rengimą negali būti nė kalbos.
Raseinių rajono savivaldybės Eismo saugumo komisija apsvarstė bendrijos „Tumas“ gyventojų prašymą, pritarė vaikų žaidimo aikštelės įrengimui ir nurodė kreiptis į Architektūros ir urbanistikos skyrių. O dėl draudžiamo automobilių pastatymo ant žalios vejos patarė kreiptis į policiją telefonu 112.

Grumtynės dėl žalio lopinėlio

„Už bendrijos pinigus pirkome vazonus, pastatėme juos žaliojo lopinėlio pakrašty palei pravažiavimą, pasodinome gėlių, akmenukais apdėjome, kad gražiau būtų – pasakojo Alma Andriulienė. – Tikėjomės ir laukėme, kol atžels mašinų išvažinėta pievelė. Kaimyninio namo gyventojų prašėme gražiuoju, kad nestatytų ant žalios vejos savo mašinų, bet veltui. Po nakties radome gėlių vazonus nustumtus į šalį, o pievelės pakrašty ir vėl stovėjo mašinos. Atitempėme gėles į vietą, bet po kitos nakties – ir vėl tas pats. Mažo to – pernakt kažkas chemikalais nupurškė vejos pakraštį – dabar gal tik pavasarį žolės atžels. Nežinia kur dingo ir mūsų sunešti akmenys. Bandėme ir policijai skambinti – juk automobilius statyti ant žalios vejos yra draudžiama. Tačiau kol policija atvažiuoja, visos mašinos nuo pievelės dingsta. Matyt, kažkas praneša. Ne paslaptis, kad tame name gyvena ir policininkas, ir vienas iš Savivaldybės administracijos vadovų.“
Moteris teigė, kad bendrijos „Tumas“ gyventojai buvo susitikę su Raseinių butų ūkio tech. prižiūrėtoju Jonu Kumpikiavičiumi, kuris pritarė gražiai daugiabučio gyventojų iniciatyvai ir žadėjo pasirūpinti, kad pievelėje nebūtų statomos mašinos. Deja, rimtos pagalbos taip ir nebuvo sulaukta. Netekusi kantrybės maždaug prieš tris savaites Alma Andriulienė drauge su kaimyne nuėjo pas miesto seniūną ir išdėstė bėdą. Rytojaus dieną seniūnas atvažiavo, apžiūrėjo ir patikino, kad greitu laiku bus sukalti kuoliukai ir gretimo namo gyventojai daugiau nebegalės ten statyti savo automobilių. Tačiau laikas bėga, o niekas nieko nedaro.
„Teko girdėti, kad ateinantį pavasarį daugiabučiams bus priskiriami žemės sklypai. Jei tikrai žinotumėme, kad šis žemės lopinėlis atiteks ne mūsų daugiabučiui, nuleistumėme rankas ir nieko nebedarytume. Tačiau tikimės, kad gal tą pievelę priskirs mūsų namui, nes mes neturime nė gabalėlio žemės. O Vaižganto g. 5 daugiabutis iš kitos pusės turi didelį žalią plotą“, – išliejo skaudulius daugiabučio gyventoja.

Problema – neįteisinta žemė

Raseinių miesto seniūnijos seniūnas Jonas Elzbergas teigė, kad didžiausia problema ta, jog žemės lopinėlis, esantis tarp Vaižganto gatvės 11A ir 5A daugiabučių, nėra priskirtas nei vienai iš šių namų bendrijų.
„Ateinančiais metais kiekvienam daugiabučiui bus priskirta žemė, tada ji taps nebe valstybės, o daugiabučio bendrijos nuosavybe. Kiek žinau, labiau tikėtina, kad žemės sklypas, apie kurį kalbame, bus priskirtas Vaižganto g. 5A daugiabučiui. Tačiau kai bus kuriami nauji planai, Architektūros ir urbanistikos skyrius organizuos susitikimą su gyventojais. Tuomet Vaižganto g. 11A namo bendrija turėtų imtis iniciatyvos ir pateikti prašymą dėl žemės priskyrimo“, – kalbėjo seniūnas J. Elzbergas. Seniūnas tikino, kad kuoliukai netrukus tikrai bus sukalti, kaip ir pageidavo daugiabučio gyventojai. Tačiau ir vėl bėda – prie kiek tolėliau esančių privačių namų nebegalės privažiuoti šiukšliavežis – gyventojai turės stumti savo konteinerius iki daugiabučių.
Daugiabučių kiemai prastai suplanuoti – niekas nesitikėjo, kad reikės tiek daug vietos automobiliams pasistatyti. O žiemą padėtis būna visai kritiška. Ir policija vargu ar gali kuo padėti – juk galima bausti, bausti ir bausti – prie kurio daugiabučio benuvažiuosi, ten gali rasti mašinų, stovinčių ant žalios vejos ir šaligatvių. Juk niekas nenori varyti savo mašinos į garažą, laiko prie namų, o prie namų striuka su vieta“,- atvirai apie problemas pasakojo seniūnas.

Žemę skirstys detaliojo plano rengėjai

Raseinių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Kristina Krikštanaitė teigė neatsimenanti, kad į ją būtų kreipęsi Vaižganto g. 11A gyventojai dėl vaikų žaido aukštelės įrengimo. Jos teigimu, visa žemė, esanti prie daugiabučių, dar nėra niekam priskirta, tačiau Raseinių rajono savivaldybės administracija jau yra pateikusi paraišką dėl projekto „Raseinių miesto centrinės dalies detaliojo plano rengimas“ finansavimo. Pagal šį projektą, įgyvendinat priemonę „Teritorijų planavimas“, bus parengtas Raseinių miesto centrinės dalies detalusis planas, suformuoti žemės sklypai prie pastatų, tarp jų ir daugiabučių namų, nustatyta teritorijos tvarkymo ir naudojimo tvarka, susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai (įvažiavimai, automobilių stovėjimo vietos ir kt.).
K. Krikštanaitė tvirtino, jog šio plano parengimas sudarys sąlygas vieningam viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui, laikantis vieningos koncepcijos ir apsisaugant nuo chaotiško daugiabučių namų kiemų tvarkymo bei neigiamos įtakos estetiniam miesto vaizdui. Tačiau minėtojo projekto įgyvendinimas gali užtrukti apie dvejus metus. Žemė daugiabučiams bus priskiriama atsižvelgiant į daugelį faktorių, kad kiekvienas namas turėtų pakankamai želdynų, žaidimų ir automobilių stovėjimo aikštelių, tačiau kam ir kiek žemės priklauso, spręs detaliojo plano rengėjai, kurie bus parinkti viešųjų pirkimų būdu.

Belieka laukti pavasario

Raseinių butų ūkio tech. prižiūrėtojas Jonas Kumpikevičius neslėpė, kad jam Vaižganto g. 11A gyventų problemos yra žinomos. Jo teigimu, iki kitų metų gegužės mėnesio bus nubrėžtos kiekvieno daugiabučio namo „raudonosios linijos“, t.y., priskirti žemės plotai, tada kiekvienas namas žinos savo teritoriją. „Suprantamas žmonių noras, kad po jų langais nebūtų statomi automobiliai. Šeimos augina mažus vaikus, o automobilių išmetamųjų dujų smarvė pro langus skverbiasi pas gyventojus. Teritorijos prie daugiabučių namų turėjo būti suformuotos žymiai anksčiau, nes 1996 metais buvo Raseinių rajono savivaldybės valdybos sprendimas kiekvienam namui priskirti žemės sklypą, tačiau tas sprendimas nugulė kažkur į stalčius ir užsimiršo iki pat šios dienos“, – pasakojo J. Kumpikevičius. Jo supratimu, dabar Vaižganto g. 11A gyventojams nėra galimybių įsiteisinti žemę, taigi jokios prasmės rengti aikštelę ar tvarkyti aplinką, nes abu daugiabučiai, kovojantys dėl žaliojo lopinėlio, ir savo plotu, ir butų skaičiui yra analogiški. Vaižganto 5A gyventojai tikrai nelinkę nusileisti – motyvuoja, kad ir jie neturi žaliojo ploto, o Vaižganto 11A namas turi 2 m žaliąją juostą palei langus bei veją iš kitos pusės.
Kas bus įrengta žaliame žemės lopinėlyje – automobilių stovėjmo ar vaikų žaidimo aikštelė?Belieka laukti pavasario, nes šiuo metu problema yra nespręstina.

2 Komentarai

  1. volvo

    2021-01-01 15:46

    Tegul pirmiau įrengia vietas kur gyventojams statyti automobilius, o tada kuria kažkokias žalias erdves… Grįžti namo po darbo ir nėra kur padėti automobilį, tikrai nesąmonė. O norint žalumos galima ir paeiti iki parkelio.

  2. sodinimuii

    2021-09-28 08:40

    Na aš manau ir tas ir tas svarbu ir viską galima suderinti. Jei trūksta vietos kur statyti auto, būtinai tuo reikia pasirūpinti, o poilsio zonos gali būti ir mažesnės, bet jos taip pat reikalingos.