Katauskių biblioteka šventė 50-ies metų jubiliejų

Siųsti Versija spausdinimui

Rugpjūčio 14 dieną Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Katauskių filialas šventė 50-ies metų jubiliejų. Katauskių kaimo bendruomenės didžiojoje salėje rinkosi būrelis skaitytojų, meno kolektyvai, fotografai, garbingi svečiai, atvyko čia dirbusios bibliotekininkės Danutė Enuksonienė ir Jelena Žalpienė.
Keliavome po bibliotekos 50-ies metų istorijos labirintus. 1971–1977 m. bibliotekoje dirbo Irena Putvinskaitė, pradininkė, įkūrusi biblioteką, 1977–2004 m. bibliotekininke buvo Onutė Ceinorienė, 2004–2008 m. – Kastytė Masaitytė, 2008–2020 m. D. Enuksonienė, nuo 2020 m. iki šių metų birželio – J. Žalpienė.
Susipažinome su I. Putvinskaitės piešinių paroda „Skaraitiškės takais“, jos meilė Skaraitiškės dvarui ir gamtai begalinė. Išgirdome D. Enuksonienės atsiminimus, klausėme J. Žalpienės eilių.
Įteiktos padėkos aktyviausiems skaitytojams, pagalbininkams. Inijai ir Gintautui Ambrozams, Elenai ir Vytautui Gaideliams, Irenai Pikčiulingienei, Zofijai Šegždaitei, Nijolei ir Arvidui Požėrams, Antaninai Požėrienei, Kęstučiui ir Danguolei Skamarakams – už ilgametę draugystę su Katauskių biblioteka ir pagalbą organizuojant renginius, Raimondai Straukienei – už bendradarbiavimą su Katauskių biblioteka. UAB „Rivaka“ direktoriui Vidmantui Vasiliauskui – už ilgametę draugystę su Katauskių biblioteka ir materialinę pagalbą organizuojant renginius. Jolantai Aukštakienei – už ilgametę draugystę su Katauskių biblioteka ir pagalbą organizuojant renginius. Katauskių bendruomenės pirmininkui Jonui Galinaičiui – už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant renginius.
Šventinę programą vainikavo meno kolektyvai: Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Trečiojo amžiaus universiteto linijinių šokių grupė „Raseika“ (vad. Valdonė Balčaitienė), Katauskių dainuojamosios poezijos kolektyvas (vad. Saulius Beniulis), Šiluvos vokalinis tercetas (vad. Saulius Beniulis) – tai naujo kolektyvo debiutas.
Gražaus jubiliejaus proga sveikino Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė, Katauskių bendruomenės pirmininkas J. Galinaitis, Šiluvos seniūnijos vyriausioji specialistė Rita Tamutienė perdavė Šiluvos seniūno Juozo Šlepo sveikinimus.
Nuoširdžiai dėkojame Gretai Kasperavičiūtei ir Sigitai Gedutienei už nuotraukas.
Brangus skaitytojau, esi laukiamas Katauskių bibliotekoje trečiadieniais–penktadieniais nuo 8.00 val. iki 18.30 val.
Dėkoju visiems už sveikinimus, gerą žodį, dovanas.
Ingrida Staponienė,
Katauskių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Komentarų nėra