Kaulaki? biblioteka kvie?ia ? nuotaiking? rengin?

Versija spausdinimui

Rugpj??io 25 d. Kaulaki? bibliotekoje rengiamas Kamil?s Birg?s knygos Nuod?m?s, kurios gyvena tarp m?s? sutiktuv?s. Jauna k?r?ja atvyks i Kauno, kur ji gyvena ir dirba. Tai antras raytojos k?rybinis darbas. Pirmasis knyga Kasdien vis labiau ileista 2019 m.
K. Birg?, tikrasis jos vardas Ramun? Birgerien?, rao meil?s romanus ir turi nema? b?r? toki? roman? gerb?j?. J? yra ir Kaulaki? bibliotekoje. Kai kas galvoja, kad meil?s romanai tik lengvas skaitalas, bet tai netiesa. Juos daugiausia skaito moterys ir joms ie romanai yra geriausias vaistas nuo rutinos, ?tampos ir nerimo. Jie gelb?ja, kai norisi atitr?kti nuo r?pes?i?, varg?, pab?gti i realyb?s, atsipalaiduoti. Skaitydami knygas galime pasinerti ? heroj? gyvenimus, kartu su jais myl?ti, nek?sti, verkti ir juoktis. Meil?s romanai leidia pasinerti ? fantazij? pasaul?, kuriame viskas visada baigiasi laimingai nepaisant ibandym? nusivylim? ir praradim?. B?tent is anras leidia pajusti visas gyvenimo spalvas ir siausti vaizduotei. Ilgai ir laimingai taip ?sivaizduojama kiekvienos meil?s istorijos pabaiga ir jos sulaukus irdyje ple?iasi neapsakomai geras jausmas. Kaip sako skaitan?iosios, kuo daugiau i? roini?, saldi? knyg?, tuo geriau. Tik meil? suteikia sparnus. Meil? viskam: mogui, gamtai, gyv?nui, net darbui reikia meil?s. Knygos irgi yra meil?. B?tent meil?s romanai yra tos knygos, kurias geriausiai pavyksta ijausti kartu su herojais.
Kvie?iame ? susitikim? su K. Birge, galb?t kas dar nepam?go meil?s roman? juos pam?gs po susitikimo su nuolat geros nuotaikos, besiypsin?ia ir spinduliuojan?ia nuoirdumu raytoja. Igirs, apie k? raoma naujajame jos romane.
Smuiku grie raseinik? Daniel? Aleksait?, VDU vietimo akademijos Vilniuje student?, ji neseniai gr?o ? Lietuv? i Italijos, kur studijavo pagal Europos S?jungos main? program? Erasmus+. Daug anks?iau nepatirt? ?sp?di? teko patirti Danielei studijuojant ir koncertuojant Italijoje. Ji grie? smuiku simfoniniame orkestre. Apie tai ji pati gal?t? papasakoti pla?iau.
Lauksime vis?, kas domisi meil?s romanais ar nor?t? pasiklausyti D. Aleksait?s atliekam? k?rini?.
Zita Gedminien?,
Kaulaki? bibliotekos vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra