Keliaujant po „Steam“ pasaulį

[1]Keliaudami po „Steam“ pasaulį įvairiais metų laikais, mes, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogai, nepraleidome progos ir kalėdiniu laikotarpiu pakvietėme rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendruomenes įsijungti į rajoninį projektą „Kalėdų nykštukas“.
Projekto tikslas – telkti ir vienyti švietimo bendruomenę, skatinti pedagogų, vaikų ir jų šeimos narių kūrybiškumą, ugdant vartojimo kultūrą, ugdytinių ekologinę savimonę, atsakomybę, integruojant į ugdymą „Steam“ metodikos elementus.
Šiandien, grožintis besipuikuojančiais nykštukais lopšelio-darželio „Saulutė“ vidaus ir lauko erdvėse, stebint atsiųstas projekto dalyvių nuotraukas, galima teigti, kad tikslas pasiektas. Visi kūrybiniai darbai labai įvairūs, kūrybiški ir išradingi.
Džiaugiamės, kad projekte dalyvavę pedagogai ir ugdytinių šeimos išradingi ir atrado įvairių galimybių vaikams kūrybiškai veikti. Gamtinę medžiagą iš lauko erdvių naudojo veiklai grupių erdvėse ir atvirkščiai. Kad tyrinėjimas, stebėjimas būtų įdomus, grupės priemones pritaikė kūrybiškumui lavinti. Kūrybai pasirinktos įdomios netradicinės medžiagos – eglių šakos, rąsteliai, plastiko indai, įvairios antrinės žaliavos.
Kurdami ar stebėdami kūrimo procesą, vaikai susipažino su daugybe neatrastų priemonių, sprendė, sužinojo, kokios naudojamos tvirtinimo priemonės. Patys klijavo, jungė, puošė, gražino popierines konstrukcijas, savo ir kitų dalyvių darbuose atrado matematikos užduočių integravimo (matavimo, skaičiavimo, lyginimo) elementų.
Projektas baigėsi. Išpuoštos aplinkos pradžiugino ne tik kiek­vieno praeivio akį, bet ir sielą, kuri tapo nauju ieškojimų ir atradimų lauku vaikams. Juk toks ir yra kiekvieno projekto tikslas – dalintis naudinga tarpusavio patirtimi. Mes, projekto organizatoriai, įsitikinę, kad šis patirtinis projektas buvo įdomus ir naudingas vaikams. Jis praplėtė vaikų akiratį, ugdė vaikų kompetencijas. Tai buvo projektas, žadinantis pedagogų kūrybiškumą, įtraukiant ir grupių bendruomenes.
Nuoširdžiai dėkojame visiems projekte dalyvavusiems pedagogams. Sėkmės lydint vaikus į įkvepiantį gamtos žinių pasaulį.

Laima Vaičienė, Vanda Bakutienė,
projekto organizatorės