Ketvertas prad?jo kova

Versija spausdinimui

anas VITKUS

Prasid?jo keturi? stipriausi? komand? kova Savivaldyb?s taurei laim?ti. Tai: ,,Danspin, ,,Girkalnis Autolera, ,,Darbo partija, ,,Karys. Visos komandos kuo puikiausiai pa?stamos. Tad aidimo taktika sukurta i anksto. Kaip vienas ,,ekspertas pasak? kokia ?ia dar taktika ib?gai ? aiktel?, ast ir aidi. Na, ir tikrai b?go ir met? vyrai, b?go ir met?. Kas malonu paym?ti pataik?. Neprastai pataik?. Pirmieji susitiko ,,Danspin ir ,,Autolera. Sve?iai prad?jo rytingiau ir po pirmojo k?linuko jie priekyje (34:26). Tak? tikrai gausu… Prieinink? gretose pasiym?jo N.Karlikanovas ir M. Bruas (po 9 tk.). aidimas vis dar greitas. Intriga ilieka. Iki didiosios pertraukos likus kiek maiau 4 min, skirtumas okteli iki 19 tk. (59:40). Tempas krenta (,,Danspinas tik atoniese, tai jiems tikrai nepadeda). Girkalnikiai iniciatyvos atiduoti neada. Po dviej? ketvir?i? 67:52. aidimas lyg ir pagyv?jo, skirtumas nema?ja vis tie patys 15 tk. (92:77). Nenumaldomai art?ja trienklis skai?ius akivaizdu. Broko nemaai, bet aidimas graus. Iki rungtyni? pabaigos likus 6:37 min 100:80. Kas nugal?s, niekam nekyla abejoni?, klausimas tik kokiu skirtumu. Per abi komandas ?mesta daugiau kaip 200 tak?. Sportininkai lyg ir gyn?si, ta?iau rezultatas daugiau negu ?sp?dingas 125:98. Kuo ne NBA. Nugal?tojams 29 tk. peln? V. Baua, 25 N.Karlikanovas, 24 M. Bruas, 20 V.Savostjanovas. ?sp?dinga, ar ne tiesa?

Kita kova ad?jo b?ti ne maiau idomi. Susitiko ,,Kario ir ,,Darbo partijos krepininkai. i dvikova taip pat prasid?jo greitai, kaip buvo pasteb?ta, sportininkai po aiktel? lakst? kaip futbole, tik sp?k galv? sukin?ti ? vien? pus?, ? kit? pus?. Nors darbie?iai uregistravo maksimal? aid?j? skai?i?, jiems tai ne k? tepad?jo. Po pirmosios rungtyni? atkarp?l?s 25:19.,,Darbo partija nepadirb?jo taip, kaip gal?jo. Tiesa, ?ia dar toli grau ne tragedija, viskas dar prie akis kam diaugsmas, kam li?desys. Svarbiausia greitai ir konkre?ias ivadas padaryti laiko limitas juk ribotas. ?pus?jus antr?jam k?linukui, jau 41:24. Vaizdas ne i pa?i? linksmiausi?, tr?ksta ugnel?s. ,,Karys iek tiek atleidia vadeles ir pastebime, kad toli grau dar ne vakaras 37:48. Ta?iau stebuklas niekaip ne?vyksta ir tre?iajame k?linuke, tad ,,Karys, pasinaudoj?s prieinink? klaidomis, vis dar priekyje (72:57). Paskutin?je rungtyni? atkarpoje verda aistros, traka andikauliai. Idomus pasteb?jimas kai tik komandos daro derinuk? ,,ragai, taip daniausiai ragai ir ieina. Iki varyb? pabaigos likus 3:50, karikiai usidirba technin? praang? ir j? pranaumas aptirpsta 78:71.Ta?iau Karys neumiega ir kaunasi iki galo. Likus 3,6 sek. J.Petkevi?ius puikiu d?jimu i viraus atstato dvienkl? skirtum? 88:77. Sunki, bet pelnyta pergal?. Galingai pralaim?jusioje komandoje aid? D.Gricius, ?met?s net 38 takus. ,,Kario ekipoje gerai pasirod? J. Petkevi?ius (29 tk.) bei A. Petrokas (17 tk.). D?mesio krepinio m?g?jams, pasikeit? varyb? grafikas! Artimiaisios varybos vyks RKKSC sal?je:

Spalio 23 d. etadien?:

16.00 val. ,,Danspin 1 ,,Karys

18.30 val. ,,Darbo partija ,,Autolera

Spalio 24 d. sekmadien?:

13.00 val. ,,Karys ,,Autolera

14.30 val. ,,Darbo partija ,,Danspin

16.30 val. Turnyro udarymas, apdovanojimai.

Komentarų nėra