Ketvirtoji Liolingos fiesta – vasarą užbaigėme smagiai

Siųsti Versija spausdinimui

Rugpjūčio 20 d. Kaulakių vasaros estradoje vyko ketvirtasis gyvai muziką atliekančių poproko grupių respublikinis festivalis ,,Liolingos fiesta“. Įžanginį sveikinimo žodį tarė ir pirmą dainą atliko Raseinių rajono kultūros centro (RRKC) kultūrinių renginių organizatorius Kaulakiuose Kęstutis Klikna. Renginį vedė RRKC kultūrinių renginių koordinatorius, rajono Tarybos narys Edgaras Juška.
Respublikinės šventės dalyvius sveikino Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas, Tarybos nariai Ona Babonienė, Jonas Vazgys, Darius Ulickas, kandidatas į LR Seimo ,narius Algirdas Gricius. Pagojukų seniūnijos seniūnas Antanas Valantinas šventės dalyviams, organizatoriams ir techniniams darbuotojams nuoširdžiai padėkojo ir įteikė atminimo dovanas.
Šventei paruoštas muzikines programas atliko grupės ,,Draivas“ (Šakiai), „Age“ (Marijampolė), ,,Dars“ (Kelmė), ,,Kometos“ (Mažeikiai–Šiauliai), „Rodeo“ (Šilalė), „Bandom“ (Raseiniai), ,,Kontaktas“ (Vilkaviškis), ,,Soundtracks“ (Pasvalys), ,,Trivašis“ (Jurbarkas), ,,Senas kiemas“ (Vilnius). Grupėms įteikti Raseinių rajono kultūros centro padėkos raštai ir vienetinės kalvio Skirmanto Šiaudžio sukurtos atminimo statulėlės.
Nuoširdžiai dėkojame šventės rėmėjams: UAB ,,Siglivita“ vadovei Linai Kuzmarskienei, UAB ,,Rolandris“, UAB ,,Raskafas“, IĮ „Vasiukai“ vadovui Giedriui Rudžianskui, verslininkams Česlovui Kenstavičiui, Gražinai ir Valdemarui Jacikams, Daliai ir Vidui Manleikiams, Kaulakių gyventojui Rimui Urbonui, Liolingos sodybos ir ,,Molynės“ savininkams Virginijai ir Jonui, ūkininkams Stasei, Kazimierui, Agnei, Dariui Špokams, IĮ ,,Vaigmila“ vadovei Linai Pocienei, IĮ ,,Jurila“ vadovei Liudmilai Gaidamavičienei, MB „Raseinių turgus“ direktorei Daliai Lukauskienei, kalviui S. Šiaudžiui ir visiems be atlygio grojusiems muzikantams!
Dėkojame už pagalbą organizuojant renginį seniūnui
A. Valantinui, vyr. specialistei Ginai Mažeikienei, Kaulakių kaimo bendruomenei, UAB ,,Komunalinės paslaugos“ Šiluvos padaliniui ir vadovui Arvydui Rašimui, seniūnijos ūkvedžiui Virginijui Vaicekauskui ir jo komandai, taip pat informaciniams rėmėjams: savaitraščiui „Alio, Raseiniai“, portalams „Mano Raseiniai“, „Raseinių naujienos“, „Renginiai Raseiniuose“. Dėkojame garso operatoriui Virgilijui Žlabiui, šviesų režisieriui Nerijui Guntarskiui, talkininkams. Visiems tariame nuoširdžiai ačiū!

Kęstutis Klikna,
RRKC Kaulakiuose
kultūrinių renginių
organizatorius

Komentarų nėra