Ketvirtoji Liolingos fiesta vasar? ubaig?me smagiai

Versija spausdinimui

Rugpj??io 20 d. Kaulaki? vasaros estradoje vyko ketvirtasis gyvai muzik? atliekan?i? poproko grupi? respublikinis festivalis ,,Liolingos fiesta. ?angin? sveikinimo od? tar? ir pirm? dain? atliko Raseini? rajono kult?ros centro (RRKC) kult?rini? rengini? organizatorius Kaulakiuose K?stutis Klikna. Rengin? ved? RRKC kult?rini? rengini? koordinatorius, rajono Tarybos narys Edgaras Juka.
Respublikin?s vent?s dalyvius sveikino Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktorius K?stutis Uemeckas, Tarybos nariai Ona Babonien?, Jonas Vazgys, Darius Ulickas, kandidatas ? LR Seimo ,narius Algirdas Gricius. Pagojuk? seni?nijos seni?nas Antanas Valantinas vent?s dalyviams, organizatoriams ir techniniams darbuotojams nuoirdiai pad?kojo ir ?teik? atminimo dovanas.
ventei paruotas muzikines programas atliko grup?s ,,Draivas (akiai), Age (Marijampol?), ,,Dars (Kelm?), ,,Kometos (Maeikiaiiauliai), Rodeo (ilal?), Bandom (Raseiniai), ,,Kontaktas (Vilkavikis), ,,Soundtracks (Pasvalys), ,,Trivais (Jurbarkas), ,,Senas kiemas (Vilnius). Grup?ms ?teikti Raseini? rajono kult?ros centro pad?kos ratai ir vienetin?s kalvio Skirmanto iaudio sukurtos atminimo statul?l?s.
Nuoirdiai d?kojame vent?s r?m?jams: UAB ,,Siglivita vadovei Linai Kuzmarskienei, UAB ,,Rolandris, UAB ,,Raskafas, I? Vasiukai vadovui Giedriui Rudianskui, verslininkams ?eslovui Kenstavi?iui, Grainai ir Valdemarui Jacikams, Daliai ir Vidui Manleikiams, Kaulaki? gyventojui Rimui Urbonui, Liolingos sodybos ir ,,Molyn?s savininkams Virginijai ir Jonui, ?kininkams Stasei, Kazimierui, Agnei, Dariui pokams, I? ,,Vaigmila vadovei Linai Pocienei, I? ,,Jurila vadovei Liudmilai Gaidamavi?ienei, MB Raseini? turgus direktorei Daliai Lukauskienei, kalviui S. iaudiui ir visiems be atlygio grojusiems muzikantams!
D?kojame u pagalb? organizuojant rengin? seni?nui
A. Valantinui, vyr. specialistei Ginai Maeikienei, Kaulaki? kaimo bendruomenei, UAB ,,Komunalin?s paslaugos iluvos padaliniui ir vadovui Arvydui Raimui, seni?nijos ?kvediui Virginijui Vaicekauskui ir jo komandai, taip pat informaciniams r?m?jams: savaitra?iui Alio, Raseiniai, portalams Mano Raseiniai, Raseini? naujienos, Renginiai Raseiniuose. D?kojame garso operatoriui Virgilijui labiui, vies? reisieriui Nerijui Guntarskiui, talkininkams. Visiems tariame nuoirdiai a?i?!

K?stutis Klikna,
RRKC Kaulakiuose
kult?rini? rengini?
organizatorius

Komentarų nėra