Ketvirtoji vieta pasaulio ?empionate

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

Sausio m?nes? Naujoje Zelandijoje Kraist?e?io (Christchurch) mieste vyko ne?gali?j? pasaulio lengvosios atletikos ?empionatas. ?empionate dalyvavo atletai su negalia i 73 valstybi?. Lietuvai atstovavo geriausia Raseini? sportinink? Irena Perminien?, ji dalyvavo rutulio st?mimo rungtyje. Pagal paeidimo lyg? priklausan?ios pa?iai silpniausiai F 54 grupei, ioje grup?je var?si devynios paj?giausios pasaulio sportinink?s i Vokietijos, Slovakijos, Tuniso, Kinijos, ?ekijos, Meksikos. Po gana gero starto ir tikrai puikaus antrojo bandymo, kuriuo rutulys buvo nustumtas 620 cm, I. Perminien? buvo tre?ioje vietoje. Deja, tre?iuoju bandymu ?ekijos sportinink? nust?m? 14 cm toliau u m?s? sportinink? ir isiver? ? priek?, taip stumtel?dama I. Perminien? laipteliu emyn. Trys lik? bandymai taip pat buvo neblogi, bet ne tokie, kad pralenkt? varov? ir ger? draug? i ?ekijos Kacanu Ev?. Beje, priepaskutinis bandymas ?ekijos sportininkei buvo nes?kmingas ir visus kartus, iskyrus t? vienintel?, ji nustumdavo maiau nei m?s? sportinink?. I. Perminien? paskutiniu bandymu dar kart? nust?m? rutul? eis metrus (6.03), bet to buvo per maai.
Lietuvai ikovota garbinga ketvirtoji vieta, auk?iau u mus pakilo tik Vokietija, Slovakija, ?ekija. Pirmosios dvi vietos patenka ? parolimpines aidynes, kurios vyks Londone (Anglija). Tik?kim?s, kad I. Perminien? taip pat ten pateks, tik dar reik?s daug dirbti ir dalyvauti ?vairiose varybose. Gal tai tik ? gera, nes ne visada tiesiausias kelias yra pats geriausias. Labai diugu, kad ? kart? su m?s? sportininke ? ?empionat? gal?jo vykti treneris Eugenijus Petrokas, kurio patarimai ir manktos pratimai labai daug naudos duoda sportininkams ruoiantis varyboms ir j? metu.
Be jau min?tos I. Perminien?s pirmenyb?se taip pat var?si diskometikas Rolandas Urbonas (reg?jimo negalia), Ramun? Adomaitien? (jud?jimo negalia), Sigita Kriau?i?nien? (reg?jimo negalia), Serg?jus Sokolovas, Sigitos Kriau?i?nien?s komandos narys ir lydintis mogus. Daug sportininkams pad?jo Lietuvos parolimpinio komiteto generalinis sekretorius Gintaras Zavackis (jud?jimo negalia). Klaip?diet? Ramun? Adomaitien? moter? ieties metimo rungtyje tarp trylikos dalyvi? ikovojo bronzos medal?. Sportinink? iet? nusvied? 28,63 m ir be apdovanojimo dar peln? kelialap? ? 2012 met? vasaros Londono (Anglija) parolimpines aidynes. Taip pat moter? su jud?jimo negalia uolio ? tol? rungtyje R. Adomaitien? geriausiu tre?iuoju bandymu nuskriejo 4 m 64 cm ir, pagerinusi planetos rekord?, aplenk? trylika varovi?, taip ikovodama aukso medal?. Pagal ikovotus medalius m?s? rinktin? u?m? 42 viet?.
Lietuvos rinktin? gr?o sausio 31 dien?. Oro uoste j? pasitiko didiulis b?rys draug?, koleg? ir Raseini? r. sav. meras Dainius adauskis. Linkime sportininkams s?km?s ir daug grai? pergali? tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Visus norin?ius daugiau ir tiesiai i Irenos Perminien?s suinoti ir pasikalb?ti apie visk?, kas vyko, pamatyti vaizdo ?ra? ir fotografij? i io ?empionato, kvie?iu i? met? vasario 15 d. 10 val. ? V? Raseini? ne?gali?j? dienos uimtumo centr?.

Komentarų nėra