Kiek darovi? mums reikia?

Versija spausdinimui

Kiekvienas mogus, eima, gimin? turi savo darovi? vartojimo poreikius, tradicijas, patiekalus, m?gstamas ir nem?gstamas daroves. Tod?l pasakyti, kiek kilogram? vien? ar kit? darovi? mogui reikia suvalgyti per metus, yra sunku.

iandien aiku, kad suaug?s mogus per dien? turi suvalgyti 350-400 g darovi? arba apie 120-150 kg per metus. Ne tiek jau maai. M?s? lietuvikose darininkyst?s knygose si?lomas vienam mogui metams toks darovi? asortimentas: suvartoti 20-30 kg g?ini? kop?st?, 25-32 kg pomidor?, 10-13 agurk?, po 6-10 kg mork? ir svog?n?, 5-10 kg burok?li?, 5-8 kg ali?j? irneli?, 3-5 kg iedini? kop?st?, 2-5 kg aguro?i?, cukinij?, moli?g?, 2-3 kg paprikos, 7-10 kg kit? darovi?.

Kaip begalvotume, bet, pavyzdiui, 4 asmen? eimai reik?t? isiauginti ar nusipirkti apie 500 kg darovi?. Auginant savame dare, pakaks 2 ar?, nes i vieno kvadratinio metro nesunku usiauginti 2-3 kg darovi?. O pirkdami turguje ar prekybos centre mok?sime vidutinikai po kelis litus u kilogram?, beveik t?kstant?l? ileisime. Juk ir ankstyvesni? reik?s pirkti, ir viduriemy, kada darov?s brangios. Ar ne pigiau j? usiauginti savame dare?

Kei?iasi laikai, kei?iasi ir m?s? m?stysena. iame taip vadinamame sunkmetyje reikia igyventi ir jaunai eimai, ir pensininkui. Tod?l daras vienam padeda sutaupyti lit?, kitam j? udirbti. Reikia, kad darbas dare teikt? malonum? ir gro?, kad neatbaidyt? vaik? ir an?k?. Toki? galimybi? yra, tik reikia jas inoti, jomis pasinaudoti.

Nelengva atsakyti ir ? klausim?, kurios darov?s vertingiausios. Net paprastai m?stant ir amius, ir sveikata, o ir b?das gali lemti, kad vienos darov?s vertingesn?s, tinkamesn?s vienam mogui, kitos kitam. Ta?iau per amius, civilizacijas, taut? istorijas ilikusi viena bendra nuostata darov?s buvo ir liks pagrindinis maisto altinis. Jos yra ne tik maistas, bet ir vaistas.

Darovi? vert? ne tik vitaminai ir mineralin?s mediagos, bet ir gydomosios savyb?s. Pagal vokie?i? mokslinink? G.Rino, m?s? m?gstamiausi? darovi? eetuko maistingumo koeficientai isirikiuot? taip: morkos 8,2, irniai 4,7, pomidorai 3,8, burok?liai 2,5, kop?stai 2,4, agurkai 1,6. Taigi m?s? pam?gtas agurk?lis pa?iame gale

Vakar? alyse daugiau m?gstamos tos darov?s, kurios turi daugiau verting? maistini? savybi?. Beje, kelios i j? labai lengvai auginamos. Palyginkime toki? darovi? eetuko maistingumo koeficientus: pinatai 8,8, paprika 8,5, mangoldai 6,2, Briuselio kop?stai 6,0, brokoliai 5,8, g?in?s salotos 4,6. Tad pradiai pasis?kime tik po 1 m i? darovi?. Nesigail?sime. Kit?met ir lysv?s prireiks

Nelengva suplanuoti eimos dar?, kad visos darov?s rast? sau tinkam? viet?. Antai vienoms juk reikia daug saul?s, kitos, kaip pinatai ar burok?liai, ir pav?syje paken?ia. Reikia pagalvoti, kur agurkams ar cukinijoms il?iausi? sodo kampel? surasti. O darovi? ?vairov?, kad vis? vasar?l? tur?tume viei? salot?, kad vis k? b?t? ? piet? puod? ?d?ti, o ir sve?iui k? mandresnio duoti pasmaguriauti.

Skirtingi tie eimos darai. Antai keturi? asmen? eimos daras, kur t?vai jauni, vaikai dar auga, bus vienoks. Pensinink? eimos daras, kad dar iek tiek usidirbt? pragyvenimui kitoks. Pedagog?s reprezentaciniame dare lyginama daug veisli?, su noru pasigirti Tinginio daras, kurio eimininkas vasar? atostogauja prie j?ros, o ruden? vis tik nori prikasti darovi? piln? r?s?. Ir ?vairenybi? myl?tojo ar nuotaikos daras, kur daug ?vairiaspalvi? moli?g?, kukur?z?, prieskonini? augal?li?… Kiek ?vairiausi? pasirinkim?, kiek ?vairiausi? s?kl? reikia!

Komentarų nėra