Klubo ygis taur? maiesiems

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

Tik pasibaigus suaugusi? lauko teniso turnyrui, sporto klubo ygis kort? ukariavo jauniausi klubo lauko teniso aid?jai ir aid?jos jiems buvo surengtas turnyras.
Vaikai tur?jo galimyb? pasitikrinti savo j?gas, parodyti, k? imoko per ? treniruo?i? sezon?. Turnyre dalyvavo devyni sportininkai septyni berniukai ir dvi mergait?s.
Varybos prasid?jo nuo apilimo. Emocij? netr?ko, jas vaikai reikti tikrai moka. Buvo malonu steb?ti didel? j? nor? nugal?ti savo prieinink?, vaikai steng?si ikovo-
ti pirmuosius savo trof?jus ir prizus, kurie past?m?t? dar daugiau treniruotis ir siekti auktesni? rezultat?. Aiku, vaiku?iams buvo supaprastintos taisykl?s, jie rungtyniavo maesn?je aikt?je, bet pasiekti pergal? vis tiek nebuvo lengva. Visos kovos baigdavosi apylygiais rezultatais.

Kadangi mergai?i? buvo tik dvi, tai jos parungtyniavusios su berniukais prad?jo savo finalin? kov?. Susitiko Egl? Vaitkut? ir Iveta iuraityt?. Po gana lygios kovos Egl?
Vaitkut? ?veik? savo varov?. Ji ikovojo pirm?j? viet? ir turnyro taur?.
Berniuk? susitikimai buvo dar atkaklesni, buvo atiduota labai daug j?g? ir noro. ? kart? ? final? pateko Audrius Vaitkus ir Karolis Lukauskas. Sporto klubo ygis taur? atiteko Audriui Vaitkui, antroje vietoje liko Karolis Lukauskas.

Turnyro dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais, kuriais labai diaug?si, o turnyro nugal?tojai taur?mis. Puiki popiet? art?jo ? pabaig?. Prie bendro vaii? stalo vaiku?iai buvo pavaiinti tortu ir gaiviaisiais g?rimais. Nuostabu matyti vie?ian?ius i diaugsmo vaik? veidus, gird?ti j? juok?. Lauksime kit? susitikim? teniso aiktynuose.

Komentarų nėra