Kod?l Raseini? rajono vadovas nesegi mero enkliuko

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

enkliukas trukdo okin?ti

Kai meras Petras Vebavi?ius Raseini? rajono savivaldyb?s tarybai skait? ataskaitin? praneim? apie pra?jusiais metais nuveiktus darbus, tarybos narys Dainius adauskis pasiteiravo: Mere, kod?l nesegite mero enkliuko?

Gal tai nepagarba valdios atributams? Gal atsainus protokolo nesilaikymas? O gal tiesiog aplaidumas? Gal skub?damas ? eilin? tarybos pos?d? meras kaklarait? pasiriti sp?jo, sp?jo ir pasikv?pinti, ta?iau enkliuk? ?sisegti umiro.

Atsakydamas ? tarybos nario priekait?, rajono tarybos strategas sak?, kad reglamente tarsi ir n?ra nurodymo d?l enkliuko. Ir dar meras pajuokavo: Kadangi mano svoris n?ra didelis, b??iau ir taip istov?j?s.

Ta?iau gali b?ti, kad jis nusl?p? tikr?j? prieast?, kod?l b?damas lengvo svorio ? tarybos pos?dius ateina be enkliuko.

enkliuko svoris traukia prie em?s ir trukdo pakankamai auktai iokti.

P.Vebavi?iui b?tina okin?ti auktai, nes jei u j? auk?iau ims okin?ti kiti tarybos nariai, ypa? opozicijoje esanti grupel?, meras gali likti apa?ioje ir prarasti gali? bei autoritet?.

Kovoja kaip krepininkai

Miesto taryboje vyksta labai panai kova, kaip ir krepinio aiktel?je. Tiktai komand? j?gos nelygios. Raseini? I komandoje (kuri? sudaro valdan?ioji dauguma) nuolat b?na trylika arba keturiolika aid?j?, Raseini? II komandoje (opozicija) tik septyni arba atuoni.

Tod?l I komanda blokuoja beveik visus II komandos metimus. Ne?veikiamus blokus danai ?gsta statyti P.Vebavi?ius: jei II komandos puol?jas Liudas Kavaliauskas bando prasiverti pro prieinink? utvaras, jis i karto gauna mero blok?, tai yra, b?na nusodinamas.

L.Kavaliauskas yra ?gud?s, gabus ir judrus aid?jas, ta?iau jam stinga politinio ?gio. Kai tik jis ima prietarauti daugumos valiai, meras nutraukia jo atak? ir sako: Kolegos, balsuojam. I karto ? vir? ikyla trylika arba keturiolika rank?, kurios juodu e?liu udengia L.Kavaliausk?, ir jo pastangos sulugdomos.

Kartais L.Kavaliauskui bando pad?ti sunkiojo krato pozicijoje kovojantis K?stutis Skamarakas, ta?iau ir jam pristinga politinio ?gio: enkliuko nesegintis meras kaip visada ioksta gerokai auk?iau ir nesunkiai blokuoja K. Skamarako metimus.

I komandai nedideli? sunkum? nuolat sukelia slaptasis II komandos ginklas D.adauskis. Mat net specialistams sunku nustatyti, kokioje pozicijoje jis aidia. Jis tai s?di ant atsargini? suolelio, tai bando atakuoti i krato, o kartais usimoja suaisti kaip galingas centro puol?jas. Ta?iau tos atakos, deja, danai b?na nerezultatyvios.

Keisis komand? sud?tys

Kol kas I komanda aidia, kaip sakoma, ? vienus vartus. Ta?iau nuo kit? met? situacija gali pasikeisti: po rinkim? ? vietos savivald? bus suformuotos naujos politin?s ekipos. Gali atsitikti taip, kad P.Vebavi?ius nebebus I komandos kapitonu. Tod?l jis dabar iki soties nori pasim?gauti galimybe auktai iokti ir blokuoti beveik visus prieinink? metimus.

Tad prie em?s traukiantis enkliukas merui tikrai nereikalingas.

Komentarų nėra