Koks bus startas!!!

Versija spausdinimui

Mindaugas Tu?as

RKL lyga

Vasario 19 dien? Kaimo turizmo sodyboje Karpyn?, naujojoje sporto arenoje, vyko draugikas susitikimas su LKL lygoje besigrumian?ia Palangos Naglis-Adakris ekipa. Kadangi varybos buvo draugikos, tik?tis didel?s ir ?tb?tin?s kovos d?l pergal?s nevert?jo. Buvo galima laukti tik puiki? ir maloni? akimirk?. Taip ir atsitiko, abi komandos diugino susirinkusius aistruolius puikiais metimais ir graiais derinukais. Bet visos vent?s turi pabaig?… Rungtyni? baigtis Raseini? Rasai 79:82 Palangos Naglis. Raseini? ekipoje suib?jo Vidmantas Ukuraitis 28 tk., Vaidas Trepo?ka 17 tk., Nerijus Karlikanovas 14 tk.Savaitgal? paaik?jo m?s? komandos prieininkai atkrintamosiose RKL lygos varybose. Pirmajame etape m?s? komanda susitiks su Teli? Tich? komanda. Teli? komanda reguliariajame sezone savo pogrupyje u?m? tik dvylikt? viet?, o m?s? komanda savo grup?je buvo penkta. Negalima nuvertinti varov?, bet vis tik tikim?s, kad ? etap? mes ?veiksime. Jau ? penktadien?, vasario 25 dien?, 18.00 val., aisime pirm?sias rungtynes savo arenoje, o jau kit? dien? atsakom?sias rungtynes sve?iuose. iame etape komandos rungtyniaus iki dviej? pergali?.Rajono krepinio lyga .

Rajono krepinio lygoje t?siasi kovos. i? savait? vyko penki susitikimai. Vasario 18 dien? susitiko Jauniai-1 Danspin-1 komandos. Rungtyn?s buvo atkaklios. Pirm?j? k?linuk? geriau suaid? Jauniai-1 komanda, sugeb?jusi j? laim?ti rezultatu 18-16. Analogikas buvo ir antrasis k?linukas, kur? tokiu pat rezultatu laim?jo Jauniai-1. Bet tai buvo tik pus? darbo. ,,Danspin-1 krepininkai net negalvojo taip lengvai atiduoti pergal?s. Po didiosios pertraukos jie sugeb?jo perimti iniciatyv? ? savo rankas, bet ir tre?i?j? k?linuk? pralaim?jo vienu taku. Paskutin? kevirt? labai blogai suaid? jaunieji krepininkai, jie tur?jo pripainti vyresni? Danspin-1 krepinink? pranaum?. Jauniai-1 Danspin-1 66-77 (18-16), (18-16), (20-19), (10-26). Nugal?toj? komandoje pasiym?jo A.Jonkus 22 tk. Antrosiose rungtyn?se susitiko Legionieriai ir Danspin-2 komandos. iose rungtyn?se Danspin- 2 komanda utikrintai ?veik? Legionierius. Legionieriai Danspin-2 54-76 (14-32), (10-19), (16-14), (14-11). Danspin-2 komandoje pasiym?jo D.Vasiiauskas 27 tk.Vasario 20 dien? susitiko Julisa Dairena. ? susitikim? laim?jo
Julisa, nesuteikusi sve?iams i Ariogalos joki? ans?. Julisa Dairena 107-79 (30-16), (19-21), (22-17), (36-24). Nugal?toj? gretose pasiym?jo J.Petkevi?ius 39 tk.
Antrasis susitikimas buvo kur kas aktyvesnis. Jame susitiko erminalis ir Vidukel?. Labai vienodo paj?gumo komandos, tod?l ir kova vyko takas ? tak?. Vidukel?, geriau suaidusi paskutines akimirkas ir privertusi varovus juos stabdyti praangomis, taip gaunant galimyb? netrukdant pelnyti takus, laim?jo ? susitikim?. erminalis Vidukel? 75-79 (18-17), (21-23), (20-21), (16-18). Nugal?toj? gretose pasiym?jo T.Banys 21 tk.
Tre?iajame susitikime aid? Jauniai-1 ir Girkalnio Autolera komandos. Jaunieji krepininkai, aisdami antras varybas i? savait?,prieinosi daugiau patirties turintiems varovams, bet pergalei j?g? neuteko, jietur?jo pripainti varov? pranaum?. Jauniai-1 Girkalnio Autolera 81-93 (14-21), (24-28), (26-17), (17-27). Nugal?-toj? gretose pasiym?jo N.Karlikanovas 19 tk.
Kei?iasi varyb? laikas vasario 25 dien? (penktadien?) 18 val. susitinka erminalis ir Danspin-1. Vasario 27 dien? (sekmadien?) 15 val. Jauniai-1 Julisa, 16.30 val. Dairena Vidukel?, 18.00 val. Joseda Autolera.

achmatai. Rajono pirmenyb?s

Vasario 20 dien? prasid?jo Raseini? rajono achmat? asmenin?s atrankin?s pirmenyb?s. Pirmenyb?se dalyvavo 14 Raseini? miesto achmatinink?, kurie burt? keliu buvo suskirstyti ? du pogrupius. I kiekvieno pogrupio ? finalin? baigiam?j? etap? patenka tik I-II vietas ikovoj? aid?jai. Visi achmatininkai puikiai vienas kit? pa?sta, nes danai aidia ir treniruojasi kartu. A pogrupyje po dviej? rat? akivaizd?s lyderiai buvo du puikiai t? dien? rungtyniavo A.Gardauskas ir A.Maciukevi?ius. Bet viskas pakrypo keista linkme, nes A.Gardauskas, patyr?s pralaim?jim? prie kur kas jaunesn? varov?, taip ir negal?jo susikaupti tolimesn?ms kovoms. Puik? kovingum? pademonstravo R.Bar?as, bet, deja, jam tai nepad?jo patekti ? finalin? etap?. I A grup?s ? finalin? etap? pateko A.Maciukevi?ius I vieta ir R.Stonys II vieta. B pogrupyje akivaizdus lyderis buvo A.Pralgauskas, kuris ir reiting? atvilgiu yra kur kas auk?iau u savo varovus, tai jis ir ?rod? savo aidimu. Po 3 rat? visi achmatininkai, iskyrus A.Pralgausk?, tur?jo po 1 tak?, ir kiekviena partija buvo labai svarbi. Viskas sprend?si paskutin?se partijose. I ios grup?s ? finalin? etap? pateko A.Pralgauskas I vieta ir V.Kan?auskas II vieta. V.Kan?ausko i?jimas ? kit? etap? nepriklaus? nuo jo, tai priklaus? nuo A.Pralgausko ir A.Bartkaus aistos partijos baigties. Raseini? rajono achmat? asmenini? pirmenybi? finalinis etapas numatomas kovo m?nes?.

Stalo tenisas

i? met? vasario 20 dien? Raseini? specialiojoje mokykloje v?l susirinko paj?giausi rajono stalo tenisininkai. ?ia vyko rajono vyr? asmenin?s stalo teniso pirmenyb?s. Kova prie stal? v?l buvo atkakli, visi pirmenyb?ms buvo puikiai nusiteik?. Kaip parod? varyb? eiga, ? kart? labai gerai pasiruo?s buvo Antanas ibas, kuris ir ikovojo pirm?j? viet?. Antroji atiteko Romualdui Morkevi?iui, tre?ioji Daugirdui Rimkui.

Komentarų nėra