Koks kop?stas vertingiausias?

Versija spausdinimui

Pasii?r?kime ? kop?st? eim? baltag?iai, raudong?iai, ropiniai, iediniai, brokoliai… Pas mus daugiausiai m?gstami baltag?iai, tuo tarpu kitose Europos alyse baltag?i? kop?st? plotai n?ra dideli, jie ten ne per daug vertinami.

Baltag?iai kop?stai lengvai auginama darov?. Verta j? savame dare prisiauginti, savi visada skanesni, ypa? jei kirmin?lius laiku nurenkame… Baltag?iuose kop?stuose daug angliavandeni?, mineralini? mediag?, vitamino C. O trokinti kop?stai su bulv?mis bene pigiausias ir so?iausias patiekalas, net kasdien valgomas nenusibosta…Nereikia reklamuoti ir iedini? kop?st?, nes tai viena geriausi? dietini? darovi?!

Bet daugiausiai m?s? primirtos dvi ypa? lengvai auginamos kop?stin?s darov?s ropiniai kop?stai, arba kaliarop?s, ir brokoliai. Beje, ?domu palyginti maistingumo koeficientus: baltag?i? 2,4, kai ropini? kop?st? 3,6, brokoli? – net 5,8! O atskiri j? kokyb?s rodikliai matomi lentel?je.

Ropiniai kop?stai viena ankstyviausi? kop?stini? darovi?. Pirmo derliaus sulaukiame po dviej? m?nesi?. Vasaros pradioje galime valgyti alius, virtus, keptus, trokintus. Labai maistingi ir i? kop?st? lapko?iai.

Ropinius kop?stus labai lengva auginti. Sodinami jie kiek tankiau negu kitos kop?stin?s darov?s, eilut?se kas 20-30 cm, ne per giliai. Giliau pasodint?, danai deformuojasi stiebagumbiai. Ropini? kop?st? daigai lengvai prigyja. Patartina juos sodinti skirtingu laiku, kad vartojimui tur?tume ilgesn? laik?. Nev?luokime j? nuimti, nes v?liau stiebagumbiai sumed?ja ir valgiui nebetinka. Ropiniai kop?stai gerai laikosi per iem?.

Brokoliai lengviausiai auginama ir grei?iausiai deranti kop?stin? darov?. J? iedynus pjauname jau po 50-60 dien?. Ir skoniu, ir dietin?mis savyb?mis brokoliai lenkia iedinius. Neatsitiktinai kai kuriose Vakar? alyse brokoli? auginama kur kas daugiau negu iedini?. Mes nors ma? lysvel?s kampel? pasisodinkime.

Brokolius reikia laiku nupjauti ir suvalgyti, kol jie dar neprayd?. Jei nesp?jome suvalgyti, likusius sud?kime ? aldymo kamer?. Brokoliai pjaunami kartu su sultingu iedko?iu. V?liau i paastyse esan?i? pumpur? iauga kiti iedynai naujas derlius. I 1 m galima gauti po 10-12 kg brokoli?. Patiekalai gaminami kaip i iedini? kop?st?.

Kokyb?s rodikliai mg/100g darov?s
baltag?iai kop?stai ropiniai kop?stai brokoliai
Vitaminas C 40 60 90
Karotinas 0,02 0,1 0,6
Kalcis 40 52 45
Kalis 230 288 310
Geleis 0,6 0,8 1,5

2 Komentarai

  1. Geleies stoka

    2019-12-17 14:52

    O k? vartoti kai tr?ksta geleies organizme?

  2. TRV

    2022-02-14 13:26

    A?i?!