Konfliktas d?l cent?

Versija spausdinimui

Gytis SAD?NAS

Nenor?jo priimti ,,balt? cent?

? ,,Alio, Raseini? redakcij? kreip?si Raseini? miesto Vyni? gatv?s 13 ojo namo gyventoja pensinink? Valentina Daujotien?. Moteris pasakojo, jog nor?jusi Mokytoj? dienos proga pasveikinti kaimyn?, tod?l nu?jusi ? prie Autobus? stoties esan?i? parduotuv? ,,Juravel? nusipirkti ma? buteliuk? brendio.
Namuose tur?jau surinkusi po vien?, du ir penkis centus – i viso septynis litus. Prie eidama ? parduotuv?, juos dar kelis kartus perskai?iavau, kad b??iau garantuota, kad b?tent tokia suma ir yra. At?jusi ? parduotuv?, apsidiaugiau, kad n?ra pirk?j?. Pardav?jai Zitai Aliauskienei padaviau maiel? su centais, kuri? i viso buvo 7 litai ir dar prid?jau deimt lit? popieriniais,- ,,Alio, Raseiniams pasakojo raseinik? V. Daujotien?. Ta?iau pardav?ja pareik?, kad 7 lit? centais i man?s nepriims. Pareikalavo nueiti ? bank? ir centus isikeisti ? litus.
V. Daujotien? nesl?p?, jog iki pensijos dirbo pardav?ja, tod?l gerai ino, kad centai taip pat yra pinigai ir kad parduotuv? privalo juos i pirk?jo priimti.
,,Tod?l, kai ,,Juravel?s pardav?ja man past?m? atgal maiel? su centais, a jai v?l pad?jau prie kasos. Taip t? maiel? su centais viena kitai mes stumd?me kelet? kart?. Ir vis labiau viena ant kitos nirome, kol pagaliau ?siutusi pardav?ja Z. Aliauskien? ikviet? apsaug?. Ta?iau atvyk? apsaugininkai ir suinoj?, d?l ko tarp man?s ir pardav?jos kilo konfliktas, j? tik ibar? ir paliep? priimti centus, t? ryt? po incidento su pardav?ja ? j? kreip?si raseinik? pensinink? V. Daujotien?. Ta?iau paguodos i jos neigirdo.
Pardav?ja Z. Aliauskien? m?s? ?mon?je dirba gana daug met?. Ji yra tikrai rami ir nekonfliktika moteris. Zita man pasakojo, kad kai V. Daujotien? jai padav? centus, ji papra? moters palaukti, kol aptarnaus kitus klientus ir suskai?iuos atnetus centus. Ta?iau pensininkei tai labai nepatiko, nors ?sigijus ir atsiskai?ius u prek? ji dar pareikalavo ikeisti likusius centus ? lit? monetas. Ji ?m? kar?iuotis ir j? ?eidin?ti. Tod?l pardav?ja ir ikviet? pasaug?, pasakojo ,,Juravel?s savinink? J. Mekauskien?. Ji nesl?p? ?sitikinimo, jog ioje istorijoje yra kal?iausia pati V. Daujotien?. ,,Moteris ? parduotuv? at?jo neblaivi. Jeigu per nakt? ? ,,Juravel? ateit? bent penki tokie pirk?jai, tai pardav?jai b?t? ne?manoma dirbti, ,,Alio, Raseinius tikino verslinink? J. Mekauskien?. Ji nesl?p?, jog nakt? ? ,,Juravel?s parduotuv? apsipirkti ateina daug neblaivi? klient?, tod?l pardav?joms su tokiais pirk?jais ivengti konflikt? gana nelengvas udavinys.
Lietuvos banko Ryi? su visuomene skyriaus atstovo spaudai Mindaugo Miliekos komentaras:Lietuvos Respublikos Pinig? ?statymas nustato, kad Lietuvos Respublikoje juridiniai ir fiziniai asmenys litus mok?jimams ir atsiskaitymams privalo priimti be apribojim?. ?statyme nurodyta, kad grynieji pinigai yra lit? banknotai ir monetos bei cent? monetos. iuo metu apyvartoje cirkuliuoja 10, 20, 50, 100, 200, 500 lit? banknotai ir 1, 2, 5 lit? bei 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent? monetos.
Jeigu smulki? cent? monet? neima pardav?jos, pirk?jams pirmiausia reik?t? pretenzijas pareikti tos parduotuv?s vadovams, nes paeidiamos pirk?j? teis?s. Tai galima traktuoti ir kaip prekybos taisykli? nesilaikym?, o j? vykdym? kontroliuoja vietin?s valdios ?staigos.
Priminsiu, kad Lietuvos Respublikos vartotoj? teisi? apsaugos ?statyme nustatyta, jog vartotojas, manydamas, kad paslaug? teik?jas paeid? jo teises arba ?statym? saugomus interesus, pirmiausia turi kreiptis ? paslaug? teik?j? ir nurodyti savo reikalavim?. Jeigu paslaug? teik?jas netenkina vartotojo reikalavim?, o vartotojas mano, kad jo teis?s paeistos, vartotojas privalo ratu kreiptis ? paslaug? teik?j? ir id?styti savo reikalavimus. Jeigu paslaug? teik?jas ir toliau nevykdo vartotojo reikalavimo, vartotojas Lietuvos Respublikos vartotoj? teisi? apsaugos ?statymo nustatyta tvarka turi teis? kreiptis ? Valstybin? vartotoj? teisi? apsaugos tarnyb? (Vilniaus g. 25, LT-01119 Vilnius), kuri nagrin?ja vartotoj? ir paslaug? teik?j? gin?us vartotoj? gin?? sprendimo ne teisme tvarka.
Lietuvos bankas savo kasose Vilniuje, Kaune ir Klaip?doje nemokamai kei?ia monetas ? auktesni? nominal? pinigus.

1 Komentaras

  1. milda

    2010-10-17 20:15

    na zinot,matau ,kad sita “alio raseiniu” redakcija jau tokia degradavusi,kad nebeturi apie ka rasyti..niekom neidomu kazkokios nupezusios pensininkes sapaliones ir juolabaiu tokios,kuri kazkadais poilsiavo ziegzdriu psihiatrineje.taip, visiska teisybe.todel rimti zurnalistai pirmiausia manau pasidometu kas teikia jiems informacija,patikrintu ar ji nera visiskai iskreipta(kaip siuo atveju). pasake viena pensininke,o tie eme ir parase…apgailetina…visu pirma viskas buvo tikrai ne taip,nes mano draugas stovejo uz nugaros ir viska mate kaip kas buvo.ir sita istorija tikrai turetu skambeti ne taip…